Tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhất cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh

22/09/2017 08:31 Số lượt xem: 460

Trong 02 ngày, 20-21/9, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tới tham dự Đại hội có lãnh đạo Ban Bí thư Trung ương Đoàn; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND-UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Đoàn TNCS HCM của các tỉnh bạn; lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh cùng 248 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 83.000 đoàn viên trong tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh Đoàn đón nhân Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều sáng tạo và đạt được nhiều kết quả được Trung ương Đoàn đánh giá cao so với phong trào thanh niên của cả nước. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng,, truyền thống, đạo đức lối sống được triển khai sâu rộng trong các tầng lớp thanh niên.Các phong trào xung kích tình nguyện của thanh niên phát huy hiệu quả. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Tỉnh đoàn Bắc Ninh đã đảm nhận 11 công trình thanh niên cấp tỉnh trị giá hơn 10 tỷ đồng. Các hoạt động an sinh xã hội được toàn xã hội đánh giá cao với tổng kinh phí trên 15 tỷ đồng.

Phong trào xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phong trào xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ được triển khai. Các hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, hành trình xanh được đánh giá cao. Đặc biệt, phong trào “Thanh niên làm sạch ruộng đồng” được thanh niên toàn tỉnh hưởng ứng mạnh mẽ.

Phong trào đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp đã giúp thanh niên phát triển kinh tế. Đến nay, dư nợ các nguồn vốn do Đoàn Thanh niên tín chấp và quản lý trên 112,7 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 26.246 thanh niên…. Bàn giao hơn 300 km đường điện thăp sáng đường quê với tổng số tiền 4 tỷ đồng. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác tập hợp thanh niên được mở rộng, củng cố…

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục tăng cường xây dựng lớp thanh niên có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, trung thực, đoàn kết, sáng tạo. Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh tổ chức các phong trào nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, xây dựng mới các mô hình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, chủ động tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, xung kích bảo vệ Tổ quốc… Đồng thời, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp và xây dựng, triển khai một số chương trình hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những thành tích, nỗ lực cố gắng mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh đã đạt được. Đồng thời, đ/c cũng chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm mà Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh phải thực hiện trong thời gian tới:

- Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030” gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết số 04 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016 – 2020”.

- Tiếp tục nhân rộng các mô hình mới, có hiệu quả trong triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

- Tổ chức các phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tỉnh nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp và rèn luyện, phát triển kỹ năng trong cuộc sống.

- Đổi mới công tác tham mưu, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn...

- Đáp ứng yêu càu của tình hình mới, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Lê Hoàng Cúc

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2902

Đã truy cập : 42980561