Tập huấn nghiệp vụ Thi đua - Khen thưởng năm 2017

30/08/2017 16:13 Số lượt xem: 523

Trong 02 ngày 28-29/8, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức chức Hội nghị triển khai Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ và tập huấn nghiệp vụ thi đua, khen thưởng. 

Ảnh hội nghị.

Đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị. Tham dự Hội  nghị có lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng của 63 tỉnh thành trên cả nước. Tỉnh Bắc Ninh tham gia Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Tại hội nghị, đồng chí Kiều Sơn, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp giới thiệu Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua - Khen thưởng; đồng chí Lê Văn Vũ, Vụ trưởng Vụ III giới thiệu nội dung cơ bản thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. đồng chí Nguyễn Khắc Hà, Vụ trưởng Vụ II giới thiệu nội dung kế hoạch tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt nam hội nhập và phát triển”; đồng chí Phạm Huy Giang, CVCC, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giới thiệu chuyên đề Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Theo đó, Nghị định gồm 8 Chương, 80 Điều quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua - Khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương đơn vị cần triển khai ngay 05 nội dung sau:

1. Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ có hiệu lực từ 01/10/2017; Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố rà soát các quy định, tiêu chuẩn và sửa đổi quy chế của tỉnh, thành phố cho phù hợp với Nghị định, Thông tư mới;

2. Tiến hành Tổng kết 13 năm thực hiện Luật Thi đua - Khen thưởng , những vấn đề gì cần sửa đổi, bổ sung thì tổng hợp, kiến nghị xong trong tháng 12/2017;

3. Phát động các Phong trào Thi đua do Trung ương phát động;

4. Quan tâm đến tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến, nuôi dưỡng các điển hình;

5. Tiến tới Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua Ái Quốc phải bằng nhưng hoạt động thiết thực, cụ thể./.

Bùi Thục

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1369

Đã truy cập : 42946068