Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổ chức “Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020”

15/06/2020 17:40 Số lượt xem: 156

Chiều 12/06 tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, trưởng đại diện VNPT địa bà Bắc Ninh tổ chức “Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020”. Đồng chí Nguyễn Thị kim Thi, Ủy viên Hội đồng TĐKT tỉnh, Quyền Trưởng ban Ban TĐKT dự cùng các đồng chí lãnh đạo của Trưởng đại diện VNPT địa bàn Bắc Ninh, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến của VNPT Bắc Ninh tham dự hội nghị. Đây là sự kiện quan trọng nhằm đánh giá phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, đề ra mục tiêu phương hướng và các biện pháp thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước giai đoạn tiếp theo.

Đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được trao thưởng tại Hội nghị.

Giai đoạn 2015-2020 đã thể hiện rõ nét sự thay đổi toàn diện của Tập đoàn BCVT Việt Nam, trong đó, sự kiện tái cơ cấu Tập đoàn, hình thành Viễn thông Bắc Ninh và Trung tâm Kinh doanh VNPT - Bắc Ninh là dấu mốc lịch sử quan trọng về sự phát triển của truyền thống hơn 70 năm của ngành. Đồng thời cũng là giai đoạn có nhiều thay đổi về cơ chế - chính sách, thị trường và công nghệ. Kế thừa sự phát triển mạnh mẽ trên lĩnh vực Viễn thông-Công nghệ thông tin của Viễn thông Bắc Ninh trước đây, trong mô hình tổ chức mới VNPT địa bàn Bắc Ninh đã tiếp tục đạt được tốc độ phát triển nhanh, với hình ảnh một doanh nghiệp năng động, sáng tạo trong môi trường kinh doanh cạnh tranh sôi động và ngày càng gay gắt.

Cùng với việc quán triệt thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, chủ trương đổi mới công tác thi đua khen thưởng của Tập đoàn, VNPT địa bàn đã kịp thời xây dựng Quy chế thi đua khen thưởng cho phù hợp với mô hình mới. Bên cạnh hình thức khen thưởng định kỳ, đơn vị đã đặc biệt chú trọng hình thức khen thưởng trực tiếp, đột xuất cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất nhằm kích thích SXKD; phát triển khách hàng, giữ vững thị phần, nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ và công tác chăm sóc khách hàng. Viễn thông Bắc Ninh phát động và triển khai 25 đợt thi đua, trong đó tiêu biểu như: 100% cán bộ CNV sử dụng đầu số 088, sử dụng các dịch vụ MYTV, ngày vàng internet, thi đua lắp đặt giỏi, xử lý nhanh, thi đua dọn sạch nhà trạm, tổ chức hội thi “Tôi là người VNPT”, “Sáng tạo VNPT”, “Nụ cười VNPT”, “Chất lượng VNPT”, thi đua 120 ngày đêm hoàn thành kế hoạch SXKD của đơn vị. Chương trình ra quân “Thứ bảy xanh – phát triển gói Văn phòng và Gia đình Data”, “Khách hàng là những người thân yêu nhất” ....... và của tỉnh. Đặc biệt với khẩu hiệu “Hiệp lực, Bứt phá, Thành công”.

Từ những đợt thi đua đó, kết quả tại Hội nghị đã biểu dương 71 đại biểu có mặt trong Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến chính là những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho gần 500 CBCNV của VNPT địa bàn Bắc Ninh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thi đánh giá cao sự chu đáo, nhiệt tình của đơn vị, và có thể khẳng định rằng người đứng đầu của đơn vị đã rất chú trọng đến công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn vừa qua. Đồng chí nhiệt liệt chúc mừng các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển bền vững của VNPT Bắc Ninh. Đồng chí cũng mong muốn công tác thi đua khen thưởng của VNPT Bắc Ninh trong giai đoạn tới đạt được những thành tựu như giai đoạn vừa qua và tiếp tục phát huy vững chắc hơn đồng chí đề nghị đơn vị quan tâm và chủ động thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật sửa đổi một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu đẹp văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Bắc Ninh hội nhập và phát triển”,…

Căn cứ Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025, các đơn vị doanh nghiệp trong Khối cần xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện của doanh nghiệp mình.

Ba là chuẩn bị cho khen thưởng tổng kết hàng năm:

- Nộp hồ sơ đề nghị khen thưởng đúng thời gian quy định: trước ngày 05/12 nộp trực tiếp tại Ban TĐKT, Sở Nội vụ.

- Cần quan tâm đến việc xét duyệt, công nhận các đề tài, sáng kiến cấp cơ sở đảm bảo hiệu quả và tránh hình thức.

Bốn là,  Đơn vị thực hiện tốt 7 giải pháp của đơn vị đã nêu trong báo cáo./.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6246

Đã truy cập : 43748972