Thẩm định tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh tại Chi cục Thuế khu vực Tiên Du - Quế Võ

30/09/2020 10:24 Số lượt xem: 192

Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-SNV ngày 24/02/2020 của Sở Nội vụ về việc thu tài liệu của cơ quan, tổ chức vào Lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2020, ngày 29/9, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tiến hành thẩm định thực tế tình hình tài liệu đề nghị nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo đề nghị của Chi cục Thuế khu vực Tiên Du - Quế Võ

Lưu trữ tài liệu tại Chi cục Thuế Tiên Du - Quế Võ

Hồ sơ, tài liệu được đề nghị thẩm định thuộc phông tài liệu Chi cục Thuế huyện Quế Võ, gồm 59 hồ sơ; thời gian tài liệu từ năm 2005 - 2010; Thành phần hồ sơ, tài liệu gồm hồ sơ miễn, giảm nộp lệ phí trước bạ nhà đất; tập quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đoàn thẩm định đã tiến hành rà soát mục lục hồ sơ nộp lưu, đối chiếu thời hạn bảo quản của hồ sơ, tài liệu với bảng thời hạn bảo quản tài liệu của cơ quan có thẩm quyền ban hành và kiểm tra xác suất thực tế hồ sơ, tài liệu của phông Chi cục Thuế huyện Quế Võ.

Trên cơ sở kết quả thẩm định thực tế và kết quả hoàn thiện chỉnh lý tài liệu sau thẩm định, Đoàn thẩm định đề nghị Chi cục Thuế khu vực Tiên Du - Quế Võ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, mục lục hồ sơ, tài liệu và các văn bản hướng dẫn chỉnh lý để tiến hành các thủ tục nộp lưu hồ sơ, tài liệu theo quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ; Đối với khối tài liệu thuộc phông Chi cục Thuế huyện Tiên Du, Chi cục Thuế khu vực Tiên Du - Quế Võ có kế hoạch chỉnh lý tài liệu hoàn chỉnh để kịp thời nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh đúng quy định./.

Ngọc Mai

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 8905

Đã truy cập : 43871585