Thẩm định tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh tại Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh

28/07/2020 17:48 Số lượt xem: 108

Sáng ngày 27/7/2020, Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tiến hành thẩm định thực tế tình hình tài liệu đề nghị nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo đề nghị của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tại Công văn số 2320/CI-VP ngày 20/7/2020.

Hồ sơ, tài liệu đề nghị thẩm định bao gồm 460 hồ sơ, sắp xếp vào 84 hộp, thời gian tài liệu từ năm 1996 đến năm 2010 có giá trị bảo quản vĩnh viễn; thành phần hồ sơ, tài liệu gồm tập lưu quyết định, báo cáo tài chính năm; hồ sơ dự toán thu chi ngân sách nhà nước của Cục Thuế tỉnh; Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố; quyết toán thuế sử dụng đất nông nghiệp, nhà đất; sổ bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất; hồ sơ nộp lệ phí trước bạ nhà đất.

Đoàn thẩm định đã tiến hành rà soát Mục lục hồ sơ đề nghị nộp lưu, đối chiếu thời hạn bảo quản của hồ sơ, tài liệu với Bảng thời hạn bảo quản tài liệu của cơ quan có thẩm quyền ban hành và kiểm tra xác suất thực tế khối tài liệu Sau khi thảo luận ý kiến các thành viên, đoàn thẩm định thống nhất đề nghị Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh giữ lại Lưu trữ cơ quan 06 hồ sơ chưa đến thời hạn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh; rà soát lại số tờ, biên mục mục lục văn bản trong hồ sơ của một số hồ sơ còn thiếu; hoàn thiện Mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu để tiến hành các thủ tục nộp lưu hồ sơ, tài liệu theo quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ.

Ngọc Mai

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 9023

Đã truy cập : 43871727