Thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh

12/10/2017 10:01 Số lượt xem: 675

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo cán bộ y tế của tỉnh Bắc Ninh, phù hợp với chủ trương phát triển giáo dục của hệ thống giáo dục quốc gia và quy hoạch mạng lưới các trường cao đẳng, đại học của cả nước, ngày 10/10/2017, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 1595/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh.

Đội ngũ cán bộ giáo viên của nhà trường

Theo đó, trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường Trung cấp Y tế Bắc Ninh (được thành lập theo Quyết định 34/1999/QĐ-UB ngày 10/4/1999 của UBND tỉnh Bắc Ninh). Trường Trung cấp Y tế Bắc Ninh là trường công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có chức năng đào tạo cán bộ chuyên ngành y tế các bậc cao đẳng, trung cấp và dạy nghề đồng thời là cơ sở nghiên cứu, triển khai khoa học y tế phục vụ xã hội và phát triển ngành. Trường hoạt động theo Điều lệ trường Cao đẳng công lập ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trường có nhiệm vụ:

- Đào tạo theo 03 cấp trình độ: Cao đẳng, trung cấp và sơ cấp;

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động;

- Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật - công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; hợp tác, liên kết tổ chức đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật;

- Hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Tại Quyết định cũng cho phép Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh được phép tuyển sinh sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật./.

Ngô Giang Sơn

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2873

Đã truy cập : 42980568