Thông báo giờ làm việc mùa đông

07/10/2019 14:15 Số lượt xem: 913

Chủ tịch UBND tỉnh quy định giờ làm việc mùa đông của các cơ quan tỉnh và thành phố Bắc ninh như sau:

- Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30 phút.

Thời gian thực hiện kể từ ngày 16/10/20119

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4927

Đã truy cập : 43590033