Thông báo lịch nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2019

26/04/2019 09:48 Số lượt xem: 294

Căn cứ Thông báo số 3238/TB-LĐTBXH ngày 06/8/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Theo đó, Văn phòng Sở thông báo các phòng, ban, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lịch nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2019 như sau:

- Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ từ ngày 29/4 (thứ hai) đến hết ngày 01/5/2019, đi làm bù vào ngày 04/5/2019 (thứ bảy).

- Trong thời gian nghỉ lễ, các phòng, ban, đơn vị thực hiện nhiệm vụ: đảm bảo lịch trực cơ quan theo lịch đã thông báo; Rà soát thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo đúng thời gian quy định; Tắt toàn bộ các thiết bị điện trong phòng trước khi nghỉ lễ

Văn phòng Sở

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6345

Đã truy cập : 43497412