Thông báo mời thầu

09/10/2018 17:01 Số lượt xem: 566

Căn cứ Quyết định số 350/QĐ-SKHĐT.ĐTG ngày 08/10/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn thuộc dự án Nâng cấp và triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Bắc Ninh. Sở Nội vụ Bắc Ninh lập thông báo mời thầu với các gói thầu như sau:

Gói thầu số 2: Quản lý dự án “Nâng cấp và triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Bắc Ninh”

- Gói thầu số 3: Lập thiết kế thi công và tổng dự toán dự án “Nâng cấp và triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, địa phương thuộc tỉnh Bắc Ninh”

- Gói thầu số 4: Thẩm tra thiết kế thi công và tổng dự toán dự án “Nâng cấp và triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Bắc Ninh”.

Loại hợp đồng: trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu: chỉ định thầu rút gọn

Phương thức lựa chọn nhà thầu: thương thảo hợp đồng

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: tháng 10/2018

Sở Nội vụ Bắc Ninh kính mời các tổ chức có đủ năng lực tham gia dự thầu.

Xem chi tiết tại đây

Sở Nội vụ

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2287

Đã truy cập : 43097302