Thông báo của Giám đốc Sở về việc bố trí cán bộ làm việc tại nhà và xử lý công việc qua CNTT

31/03/2020 13:04 Số lượt xem: 755

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 01//2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid19, để chủ động ứng phó với các tình huống cấp bách có thể xảy ra, Giám đốc Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

- Thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4/2020. Yêu cầu mọi người ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết; không ra đường sau 22h; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở.

- Từ ngày 31/3 – 3/4/2020, trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở sắp xếp, bố trí cán bộ làm việc tại nhà và xử lý công việc qua CNTT, trừ trường hợp đặc biệt (cần xử lý tài liệu mật; trực chiến đấu; công tác phòng, chống dịch; các trường hợp không thể vắng mặt…) và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở nếu không thực hiện đúng hướng dẫn của các cơ quan, ban ngành do không nắm vững quy định về phòng, chống dịch COVID19.

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6582

Đã truy cập : 43748827