Tinh gọn bộ máy, cải tiến hiệu quả ngành Thuế

13/05/2019 10:33 Số lượt xem: 189

Cùng với hệ thống ngành thuế cả nước, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đồng loạt triển khai các bước tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu nhập khác được thành lập trên cơ sở sáp nhập Phòng quản lý các khoản thu từ đất và Phòng quản lý Thuế thu nhập cá nhân.

Ông Ngô Xuân Tòng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: “Nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, kế hoạch của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy ngành Thuế, Cục Thuế Bắc Ninh xây dựng Kế hoạch báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, ngay trong năm 2019, Cục Thuế tỉnh sẽ sáp nhập các chi cục thuế huyện, thị  xã, thành phố thành chi cục thuế khu vực theo hướng giảm từ 8 Chi cục thuế cấp huyện xuống còn 4 chi cục thuế khu vực vào năm 2020. Song song với đó, từ ngày 1-4, Cục triển khai sắp xếp lại các phòng chức năng, chuyên môn nghiệp vụ thuộc Văn phòng Cục theo Quyết định số 320/QĐ-BTC giảm từ 13 phòng xuống còn 12 phòng. Bước đi tiếp theo, kể từ ngày 1-5, Cục Thuế tỉnh tiến hành tinh giảm từ 70 đội thuế trực thuộc các chi cục Thuế xuống còn 48 đội, giảm 33%”.
Mục đích của việc sáp nhập, tinh gọn mạnh mẽ bộ máy nhằm bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thông suốt, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế theo đúng chương trình công tác giai đoạn 2015-2020. Việc tổ chức, sắp xếp lại, các Chi cục thuế tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, song không làm ảnh hưởng đến quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn. Đồng thời, là nhân tố tác động trở lại đối với ngành Thuế trong việc đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương thức quản lý…
Tuy nhiên, thực tế việc sắp xếp, hợp nhất các chi cục thuế, các phòng chức năng ghi nhận những khó khăn, xáo trộn về tổ chức, cán bộ. Cụ thể, theo kế hoạch tinh giảm bộ máy, 50% Chi cục trưởng trở thành Chi cục phó dẫn đến sự băn khoăn của chính cán bộ, công chức trong ngành cũng như dư luận xã hội. Ngoài ra, đời sống sinh hoạt của các bộ công chức ít nhiều có ảnh hưởng do một số thay đổi về vị trí công tác, trụ sở làm việc. Đảng ủy Cục Thuế, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận, giúp cán bộ, công chức nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị, hoàn thành công việc.
Chị Nguyễn Thúy Hà, cán bộ phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu nhập khác cho biết: “Trước đây tôi có nhiệm vụ chủ yếu quản lý các khoản chi trả và quyết toán liên quan đến thu nhập cá nhân. Hiện nay, tôi phải tiếp nhận thêm việc quản lý các khoản thu về đất, phí và lệ phí. Nhưng với kinh nghiệm gần 10 năm làm việc và được sự hướng dẫn, động viên tư tưởng của lãnh đạo phòng, tôi đang bắt nhịp tốt với công việc mới và luôn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao”.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, mặc dù thời gian đầu không tránh khỏi lúng túng nhưng nhìn chung đến nay việc sắp xếp lại các phòng chức năng không gây ra biến động lớn, các bộ phận chuyên môn ngành Thuế đều đáp ứng tốt yêu cầu đề ra. Từ nay đến cuối năm, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát tài chính, tài sản, công tác đầu tư xây dựng cơ bản; hướng dẫn thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận tài sản, đầu tư xây dựng, tài chính khi sắp xếp, sáp nhập các chi cục thuế, tinh giảm các đội thuế; quán triệt, nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động trong cán bộ, công chức ngành nhằm tạo sự chuyển biến, hiệu quả rõ rệt đối với hệ thống bộ máy mới.

Theo Song Giang (BBN)

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6476

Đã truy cập : 43497489