Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 của Khối các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về văn hóa, xã hội

02/12/2018 08:58 Số lượt xem: 213

Chiều ngày 30/11, tại Phòng họp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Khối các sở, ban, ngành tham mưu và quản lý Nhà nước về văn hóa, xã hội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Khối thi đua năm 2018.

Đ/c Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trọng Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh , Phó Giám đốc Sở Nội vụ và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên.

Khối Thi đua Văn hóa- Xã hội gồm 07 thành viên với nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị là tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quản lý nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa, xã hội bao gôm: Giáo dục và Đào tạo; Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động, Thương binh và Xã hội; Phát thanh và Truyền hình; Bảo hiểm xã hội; thực hiện dịch vụ hành chính công.

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐTĐKT ngày  25 /01/2018 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, Khối thi đua Văn hóa- Xã hội đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua, thống nhất nội dung, tiêu chí chấm điểm thi đua, triển khai Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng của Khối năm 2018. Qua việc thực hiện giao ước thi đua giữa các đơn vị trong khối, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh, các đơn vị trong Khối thi đua đã bám sát nhiệm vụ của đơn vị mình, phát động các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực tập trung, đoàn kết thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các Chương trình, Kế hoạch công tác đã đề ra; xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao góp phần giữ gìn an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2018.

Các đơn vị trong Khối xây dựng Kế hoạch và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng;tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị; Khối đã triển khai phong trào thi đua “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, phòng trào “Doanh nghiệp Bắc Ninh hội nhập và phát triển”… Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện các tập thể, cá nhân điển hình được tôn vinh, khen thưởng kịp thời tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng của UBND tỉnh; công tác tuyên truyền về gương điển hình tiến tiến đã có sức lan tỏa, góp phần động viên cán bộ và tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua; việc xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được thực hiện đúng quy định, đảm bảo đúng người, đúng thành tích.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương kết quả đạt được năm 2018 của các đơn vị trong khối: Ngành giáo dục - đào tạo có học sinh tham gia kỳ thi khoa học thế giới, có nhiều học sinh đạt thủ khoa, điểm cao trong kỳ Thi THPT năm 2018; Công tác phát thanh truyền hình có nhiều đổi mới về chất lượng; công tác bảo hiểm cũng đạt được kết quả tốt… Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế: quá tải học sinh, tình trạng thiếu giáo viên; mất cân bằng giới tính khi sinh; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong khối đôi khi còn chưa cao. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: trong năm 2019, các đơn vị trong khối cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Kỷ niệm 10 năm dân ca quan họ Bắc Ninh được UNESSCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể; thực hiện việc sáp nhập một số phòng, ban để tinh giản bộ máy; tu sửa nhà vệ sinh trong các trường học… Và các đơn vị trong khối cần phải phát động các phong trào thi đua, đăng ký thi đua, hỗ trợ, phối hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đạt được thành tích tốt hơn.

Hội nghị đã suy tôn 01 đơn vị đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ là Sở Y tế; 02 đơn vị được đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh là: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở  Lao động - Thương binh và Xã hội; 02 đơn vị  đề nghị Chủ tịch UBND tặng Bằng khen: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bảo hiểm xã hội tỉnh./.

Lê Hoàng Cúc

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2790

Đã truy cập : 43101951