Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 của Khối thi đua các Ban cơ quan của Đảng

03/12/2018 14:23 Số lượt xem: 367

Sáng ngày 03/12 tại hội trường Ban Nội chính Tỉnh uỷ đơn vị trưởng khối, Khối thi đua các Ban Cơ quan của Đảng đã tổ chức Hội nghị bình xét và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cùng các đồng chí là Lãnh đạo các đơn vị trong khối gồm: Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng uỷ Khối doanh nghiệp tỉnh, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Báo Bắc Ninh, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Bắc Ninh.

Năm 2018, công tác thi đua của các đơn vị có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và HĐTĐ khen thưởng tỉnh cùng với sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong Khôi đã tạo nên không khí sôi nổi, phấn khởi, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khắc phục khó khăn, đoàn kết, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Việc đánh giá các phong trào thi đua, bình bầu các danh hiệu thi đua có bước đổi mới đảm bảo khách quan, dân chủ, phù hợp với kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Nội dung phong trào thi đua sát, phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhất trí với nội dung báo cáo tổng kết năm 2018 của Khối các cơ quan Tham mưu tổng hợp. Đề nghị các đơn vị trong Khối tiếp tục hưởng ứng các  phong trào thi đua yêu nước do các ngành các cấp phát động như: phong trào “Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Bắc Ninh hội nhập và phát triển”.

Năm 2019, Khối thi đua các Ban cơ quan của Đảng cần thực hiện nghiêm túc quy trình bình bầu, xét duyệt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, đảm bảo đúng tiêu chuẩn công bằng, dân chủ, kịp thời. Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cán bộ công chức, viên chức. Các phòng, ban đơn vị có chức năng tham mưu xây dựng lộ trình khen thưởng cấp nhà nước cho tập thể và lãnh đạo của đơn vị, đảm bảo đúng tiêu chuẩn và thời gian quy định. Để hoạt động Khối thi đua ngày càng phát triển, mỗi đơn vị trong Khối thi đua phấn đấu nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác TĐKT của đơn vị mình, tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị  và tích cực tham gia vào các hoạt động chung của Khối

Hội nghị thống nhất lựa chọn đơn vị tiêu biểu đề nghị các cấp khen thưởng năm 2018 bao gồm: Cờ thi đua của Chính phủ cho Ban Nội chính Tỉnh uỷ; Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 02 đơn vị là Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Ban Dân vận Tỉnh uỷ; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 đơn vị là Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Báo Bắc Ninh và bầu Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm trưởng Khối trong năm 2019./.

Trần Thị Thơ

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5886

Đã truy cập : 43676750