Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 của Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

02/12/2018 08:48 Số lượt xem: 235

Ngày 30/11, tại trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.

Toản cảnh hội nghị.

Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp trên địa bàn tỉnh có 21trường. Trong đó có 04 trường đại học, 01 phân viện, 09 trường cao đẳng và 07 trường trung cấp.

Năm 2018 là năm đầu tiên Khối thi đua tổ chức Hội diễn văn nghệ, đã thu hút được 12/21 trường tham gia. Một số trường tham gia tích cực làm nên thành công Hội diễn, được lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở tham dự đánh giá cao; nâng cao tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các trường trong Khối.

Mặt khác, các trường trong Khối cũng quan tâm đến việc đổi mới công tác quản lý, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phù hợp với thực tế trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chú trọng đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Tại Hội nghị, các đơn vị bổ sung thêm một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 mà Khối thi đua và các đơn vị thành viên cần quan tâm thực hiện: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, Luật sửa đổi một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm,…

Hội nghị đã suy tôn 03 trường được đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh là: Đại học Kinh Bắc, Đại học Thể dục Thể thao, Cao đẳng Y tế Bắc Ninh, 09 trường đề nghị Chủ tịch UBND tặng Bằng khen. Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh được bầu là đơn vị Khối trưởng năm 2019./.

Lê Hoàng Cúc

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5799

Đã truy cập : 43676868