TP Bắc Ninh: Tích hợp dịch vụ công vào “một cửa” điện tử

26/06/2019 16:33 Số lượt xem: 170

Việc triển khai ứng dụng phần mềm “Một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến” trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đã từng bước nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho lãnh đạo, cán bộ UBND các xã, phường ở thành phố Bắc Ninh, đồng thời tạo thuận lợi nhất cho công dân khi đến giải quyết TTHC.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

Thời gian qua, mô hình Trung tâm Hành chính công thành phố cùng với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại UBND các xã, phường (gọi chung là cấp xã) đã được thành phố Bắc Ninh tập trung đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân cũng như xây dựng cơ quan công quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đặc biệt, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh đã được đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo đạt các tiêu chí “Liên thông - Hiện đại - Thân thiện - Hiệu quả”, trong đó đặc biệt chú trọng việc triển khai hiệu quả sử dụng phần mềm “Một cửa điện tử”.

Việc triển khai ứng dụng phần mềm “Một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến” trong giải quyết TTHC đã từng bước nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho lãnh đạo, cán bộ UBND các xã, phường, dần thay đổi thói quen tiếp nhận, xử lý hồ sơ TTHC, từ phương thức thủ công, nay được thực hiện trên hệ thống phần mềm. Qua đó khẳng định tính chuyên nghiệp, hiện đại của cơ quan công quyền và quan trọng hơn hết là tạo thuận lợi nhất cho công dân khi đến giải quyết TTHC.

Qua đánh giá kết quả bước đầu đã có những chuyển biến tích cực trong việc giải quyết các TTHC thông qua sử dụng phần mềm “Một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến” tại các địa phương”. Cụ thể, theo thẩm quyền cấp xã (75 TTHC), tính từ ngày 1/2/2018 đến 31/7/2018, các xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giải quyết tổng số 29.494 hồ sơ TTHC, trung bình tiếp nhận, giải quyết 255 hồ sơ/tháng/xã, phường. Trong đó hồ sơ TTHC giải quyết sớm và đúng hạn đạt tỷ lệ trên 99%. Các TTHC tiếp nhận nhiều hồ sơ như: Lĩnh vực Chứng thực - tư pháp chiếm tỷ lệ 86,3%; Hộ tịch là 13,1%.

Riêng về việc triển khai, giải quyết TTHC trên phần mềm “Một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến” tại các xã, phường, bước đầu đã có 14/75 TTHC có phát sinh hồ sơ, 61 TTHC chưa có hồ sơ.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại các xã, phường với việc sử dụng phần mềm “Một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến” trong thời gian tới, Đảng ủy, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh cần xây dựng kế hoạch, triển khai tích cực thực hiện việc đơn giản hóa TTHC theo phương châm 4 tại chỗ (Tiếp nhận - thẩm định - giải quyết - trả kết quả); Tăng cường công tác tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, sử dụng phần mềm “Một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến”…

Nguyễn Hằng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4597

Đã truy cập : 43521868