Trước thềm Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ

27/02/2020 13:02 Số lượt xem: 262

Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh lần thứ VIII, nhiện kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 02 ngày 27-28/02 . Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho ngành Nội vụ trong 5 năm tới.

 

Đại hội Đảng là dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển của Đảng.

Trước đó, ngày 18/11/2019, Đảng ủy Sở đã ban hành Kế hoạch số 132-KH/ĐUS về việc Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội các Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2022. Tính đến hết ngày 13/01/2020, 06/06 Chi bộ đã hoàn thành Đại hội, đảm bảo yêu cầu, nội dung, chất lượng đúng Kế hoạch đề ra.

    

Paner, khầu hiệu chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở được trang hoàng khắp trụ sở làm việc.

Các cấp ủy trực thuộc chủ động chuẩn bị chu đáo 4 nội dung trình đại hội, gồm: Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội trước và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; báo cáo kiểm điểm cấp ủy đảng; báo cáo góp ý kiến dự thảo các văn kiện của Đảng cấp trên; chuẩn bị tốt đề án nhân sự ban chấp hành chi bộ cơ sở và bầu đoàn đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên.

Việc chuẩn bị tốt 4 nội dung trên và tiến hành chặt chẽ, chu đáo, thành công đại hội ở cơ sở là tiền đề quan trọng, góp phần cho thành công của đại hội các cấp trên. Bởi vì, trong cơ cấu nhân sự ở cơ sở có liên quan đến nhân sự đảng bộ cấp trên cơ sở. Do đó, chuẩn bị tốt và bầu trúng sẽ tạo cơ sở quan trọng cho nhân sự đảng cấp trên, tạo uy tín ngay từ ở cơ sở để đảm bảo sự tín nhiệm cho mỗi nhân sự cho đại hội ở cấp tiếp theo. Đó chính là xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, bước đầu tạo được sự thống nhất về tư tưởng, để khi có quyết nghị chính thức thông qua tại đại hội Đảng cấp trên, thì đảng viên có được nhận thức đúng đắn, đầy đủ hơn, từ đó mới tuyên truyền, giải thích cho người khác và bản thân mình mới có được nhận thức sâu sắc về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng.

Bạch Hồng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5192

Đã truy cập : 43712516