Tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

28/07/2020 17:30 Số lượt xem: 125

Thực hiện văn bản số 4051/UBND-NC ngày 14/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020; Ngày 28/7, Ban Tôn giáo tỉnh chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ huyện Tiên Du, UBND xã Tân Chi  tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cho đối tượng là Cấp ủy, Chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã, thôn, Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn xã Tân Chi

Hội nghị đã được các đồng chí báo cáo viên của Ban Tôn giáo tỉnh truyền đạt các nội dung: Quan điểm chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Một số nhiệm vụ chủ yếu trong công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; Công tác phòng chống và ngăn chặn các hoạt động đạo lạ, tôn giáo mới và hoạt động mê tín dị đoan;

Mục đích của Hội nghị là tạo sự chuyển biến về tư tưởng, hành động cũng như nâng cao nhận thức cho Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn xã Tân Chi  hiểu rõ hơn về Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định162/2017/NĐ-CP của Chính phủ về tín ngưỡng, tôn giáo để tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc giải quyết kịp thời và hiệu quả các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo ở địa phương cũng như chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần hạn chế vấn đề nảy sinh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở.

Tiến Lăng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 9041

Đã truy cập : 43871637