Tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho tín đồ Phật giáo tại huyện Quế Võ

16/10/2018 23:29 Số lượt xem: 224

Ngày 14/10, Ban Tôn giáo tỉnh phối hợp với Phòng Nội vụ huyện Quế Võ; Ban Trị sự Phật giáo huyện Quế Võ; Nhà sư Trụ trì chùa Bảo Tích, thôn Vĩnh Thế, xã Đại Xuân, huyện Quế Võ tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật, về tín ngưỡng, tôn giáo cho hơn 200 tín đồ Phật giáo.

Tại các hội nghị, các tín đồ Phật giáo được các đồng chí báo cáo viên phổ biến các nội dung: Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18/11/2016. Luật gồm 9 chương, 68 Điều; Nghị định số 162/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng với công tác Tôn giáo Công tác quản lý Nhà nước đối với một số nhiệm vụ chủ yếu thuộc lĩnh vực tín ngưỡn, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Qua Hội nghị, nhằm tuyên truyền, phổ biến đến các tín đồ Phật giáo những thông tin, chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Từ đó giúp các tín đồ hiểu đúng hơn, rõ hơn trong việc thực hiện tốt các quy định, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần đẩy lùi hoạt động truyền đạo trái pháp luật của các hiện tượng tôn giáo mới, hoạt động mê tín dị đoan và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ngô Thúy Chinh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4140

Đã truy cập : 43121037