Tuyền truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác tôn giáo tại hai huyện Thuận Thành và Quế Võ

30/08/2019 16:36 Số lượt xem: 192

Thực hiện văn bản số 4799/UBND-NC ngày 12/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019.

Đ/c Chu Quang Hảo, Quyền Trưởng ban Ban Tôn giáo phát biểu tại lớp tập huấn.

Trong  02 ngày 22 và 23/8/2019, Ban Tôn giáo tỉnh chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ, Ban Trị sự Phật giáo huyện Thuận Thành; Ban Trị sự Phật giáo huyện Quế Võ, UBND xã Đào Viên tổ chức 02 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cho các đồng chí đại diện Cấp ủy, Chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của xã, các thôn và tín đồ Phật giáo trên địa bàn xã Hoài Thượng (huyện Thuận Thành) và các đồng chí đại diện Cấp ủy, Chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của xã, các thôn và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn xã Đào Viên (huyện Quế Võ).

Tham dự và trực tiếp báo cáo tại các Hội nghị có ông Chu Quang Hảo - Quyền Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh, bà Hoàng Thị Lan PGS TS - Viện phó Viện tôn giáo, tín ngưỡng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Thuận Thành và huyện Quế Võ; Thường trực Đảng ủy, UBND xã Hoài Thượng và xã Đào Viên; Về phía Giáo hội Phật giáo có Đại đức Thích Thanh Sơn - Trưởng Ban Trị Phật giáo huyện Thuận Thành, Đại đức Thích Giới Thanh - Trưởng Ban Trị Phật giáo huyện Quế Võ và trên 600 tín đồ các tôn giáo trên địa bàn 02 xã ( Hoài Thượng và Đào Viên)  tham dự Hội nghị…

Tại Hội nghị các đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung về Quan điểm chính sách của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và vai trò của cán bộ, đảng viên trong công tác tôn giáo; Một số nhiệm vụ chủ yếu trong công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; Mục đích của Hội nghị tuyên truyền là cập nhật kiến thức, từng bước tạo sự chuyển biến về tư tưởng, hành động cũng như nâng cao nhận thức cho Cấp ủy, Chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tại cơ sở và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật và giáo luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại các địa phương, để cán bộ và nhân dân có ý thức chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương, góp phần hạn chế vấn đề phức tạp nảy sinh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội tại cơ sở địa phương ./.

Tiến Lăng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7364

Đã truy cập : 43676838