UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”

05/06/2019 16:21 Số lượt xem: 430

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, ngày 10 tháng 5 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 224/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Bố trí Công an xã chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 103 xã, thị trấn; tổng số cán bộ công an phụ trách xã về ANTT là 208 đồng  chí.

Để  chuẩn bị chính quy hóa lực lượng công an xã, thực hiện chỉ  đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, từ cuối năm 2017, Công an tỉnh đã triển khai, bố trí từ 02 đến 03 cán bộ công an/xã. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, công an phụ trách xã về ANTT đều có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, được đào tạo cơ bản trong các trường CAND, có ý thức tổ chức và tinh thần trách nhiệm, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Tuy nhiên, lực lượng còn thiếu, chưa đảm bảo đủ cơ số để thường xuyên bám sát cơ sở, năng lực công tác và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ không đồng đều, quân số không ổn định nên việc nắm tình hình tại địa bàn có khi còn chưa sát sao, công tác tham mưu và giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT tại cơ sở chưa kịp thời và chủ động.

Mục tiêu của Đề án nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chức năng QLNN về an ninh, trật tự tại địa bàn cấp xã; đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa bàn cấp xã.

Đề án được thực hiện làm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1, trong tháng 7/2019 thực hiện xong 48 xã, mỗi xã bố trí 01 trưởng, 01 phó công an xã, 05 cán bộ và từ 8 đến 12 công an viên.

Giai đoạn 2, trong tháng 9/2019 thực hiện xong 55 xã còn lại, bố trí 01 trưởng, 01 phó công an xã, 03 cán bộ, từ 7 đến 10 công an viên.

Giai đoạn 3, đến năm 2022 đối  với các xã được nâng cấp lên phường, công an tỉnh sẽ bố trí 10 đến 15 cán bộ Công an chính quy, giữ nguyên lực lượng công an viên.

Việc bố trí Công an chính quy tại các xã phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện chức danh theo quy định của Bộ Công an, có khả năng nắm chắc tình hình, quán xuyến được địa bàn, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn cấp xã; khắc phục những tồn tại, hạn chế của lực lượng công an xã bán chuyên trách. Việc thực hiện bố trí xây dựng Công an xã chính quy theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo  đảm sự đoàn kết, tính ổn định và phát triển của địa phương, tạo sự đồng thuận của hệ thống chính trị và nhân dân.

Vũ Vân Anh

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6330

Đã truy cập : 43676788