Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh giám sát công tác tôn giáo tỉnh

12/10/2020 11:05 Số lượt xem: 385

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh giám sát việc thực hiện một số nội dung của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019 – 2020

Quang cảnh buổi tại làm việc.

Ngày 8/10, Đoàn giám sát của Ban thường trực UBMTTQVN do đồng chí Nguyễn Đình Lợi, UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bắc Ninh làm Trưởng đoàn đã thực hiện việc giám sát một số nội dung của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019 – 2020 tại Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ). Tham gia Đoàn có đại diện lãnh đạo Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Công an tỉnh, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh, Ban trị sự GHPGVN tỉnh, Sở Tài Nguyên Môi trường, Sở Xây dựng. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Trọng Tân, TUV, Giám đốc Sở.

Từ năm 2019 - 2020, Ban Tôn giáo tỉnh đã tích cực tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và Công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo, Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính Phủ được thực hiện đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân; Tạo hành lang pháp lý trong cơ chế quản lý của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; Phát huy được các giá trị, truyền thống tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo; Giúp Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo sống tốt đời, đẹp đạo,… Từ đó, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo trong xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo vẫn gặp một số khó khăn: vấn đề sư trụ trì; đất đai tôn giáo; hoạt động của các nhóm tôn giáo mới chưa được phép hoạt động…

Thay mặt Đoàn giám sát, đông chí Nguyễn Đình Lợi, UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã biểu dương những kết quả của Ban Tôn giáo tỉnh đã đạt được trong tổ chức, triển khai thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính Phủ. Đồng thời, cũng ghi nhận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về Tín ngưỡng, tôn giáo và sẽ kiến nghị các nội dung đề xuất với cấp có thẩm quyền để hoàn thiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Đoàn đã tham gia giám sát tại UBND TP Bắc Ninh, huyện Quế Võ, thị xã Từ Sơn, huyện Thuận Thành và một số xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Thông qua đó, Đoàn đã nắm được việc thi hành, thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại các địa phương cơ sở. Tại đây, Đoàn cũng trao đổi, xem xét các văn bản chỉ đạo, thống nhất đánh giá các nội dung được giám sát./.

Đinh Tiến Dũng

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 170

Đã truy cập : 45174974