Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ tại Đại hội Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII, NK 2019 - 2024

22/07/2019 09:51 Số lượt xem: 103

Trong 02 ngày 18 - 19/07/2019, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Phát triển”.

Thừa ủy quyền, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Uỷ ban MTTQ tỉnh.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam; Trần Văn Túy, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hương Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 330 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện hiệu quả CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phấn đấu tỷ lệ đoàn viên, hội viên được kết nạp mới của các tổ chức thành viên tăng trên 5%; 95% số hộ gia đình trở lên đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 90% Khu dân cư trở lên đạt danh hiệu Khu dân cư văn hóa; trên 90% Khu dân cư thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Hàng năm, vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 10 tỷ đồng, xây dựng trên 1.000 nhà "Đại đoàn kết"…

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà MTTQ các cấp trong tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần vào sự phát triển chung của toàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc và tôn giáo. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân để xây dựng và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, yêu quê hương, ý chí tự lực, tự cường, đạo lý và truyền thống văn hiến tốt đẹp của quê hương. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị của cử tri và nhân dân để kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

  Bên cạnh đó, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đóng góp ý kiến, xây dựng Dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; phối hợp tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu MTTQ các cấp tiếp tục cụ thể hóa và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các CVĐ, nhất là nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng nhà “Đại đoàn kết”... Thường xuyên kiện toàn và quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức về mọi mặt cho cán bộ làm công tác Mặt trận; nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên nhằm hoàn thành tốt chương trình hành động của nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã hiệp thương cử 75 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX. Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII đã tiến hành họp phiên thứ Nhất, ông Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XII tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2014 - 2019 được UBND tỉnh và MTTQ tỉnh khen thưởng.

Lê Hoàng Cúc

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4630

Đã truy cập : 43521896