Vai trò của Hội LHPN tỉnh trong tổ chức thực hiện phong trào “Phụ nữ Bắc Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”

10/01/2019 09:07 Số lượt xem: 97

Trong những năm qua cụm từ “xây dựng nông thôn mới” và “Khởi nghiệp” trở lên quen thuộc với toàn xã hội. Tỉnh Bắc Ninh không phải là ngoại lệ với 97/126 xã, trên 70% dân số ở khu vực nông thôn thì chương trình này quả là cần thiết và mang nhiều ý nghĩa. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn dự kiến đến hết năm 2018 cả nước có 3687 xã (41,32%) được công nhận đạt chuẩn NTM, 59 đơn vị cấp huyện thuộc 30 tỉnh đạt huyện NTM, bình quân đạt 14,3 tiêu chí. Bắc Ninh có 89/97 xã (91,75%), 4/7 huyện NTM, bình quân đạt….. tiêu chí, vượt xa chỉ tiêu Đại hội (60% số xã). Cùng với những kết quả vượt trội về kinh tế - xã hội đạt được trong năm 2018. Đây là kết quả thuyết phục thể hiện quyết tâm chính trị, sự đoàn kết phấn đấu, tập trung tối đa các nguồn lực cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà, vì 1 cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân nông thôn.

Với hơn 50% dân số, trong xu thế nam giới ngày càng chuyển sang các công việc phi nông nghiệp và di cư ra thành phố làm ăn thì phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM. Phụ nữ vừa là nhân tố tích cực thúc đẩy quá trình xây dựng NTM, vừa là người trực tiếp thụ hưởng những thành quả tốt đẹp mà NTM mang lại. Chính vì vậy, trong những năm qua BTV Hội LHPN tỉnh luôn xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, chủ động tích cực tham gia xây dựng NTM.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM với 11 nội dung, 19 tiêu chí cần đạt, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, chính quyền toàn tỉnh tập trung chỉ đạo, sự phối hợp tích cực chặt chẽ của các cơ quan, ban ngành trong tổ chức thực hiện, đặc biệt là sự nỗ lực của ngành Nông nghiệp và PTNT. Làm thế nào để phụ nữ không đứng ngoài cuộc, không trở thành những “khán giả” mà chủ động tham gia xây dựng NTM là cách tiếp cận của các cấp Hội PN tỉnh trong thời gian vừa qua. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội LHPN tỉnh nhận thấy không thể tham gia vào tất cả các nội dung, tiêu chí theo bề rộng mà Hội nên lựa chọn các mục tiêu, chỉ tiêu, phần việc phù hợp để tập trung triển khai thực hiện, đó là:

Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ PN tham gia xây dựng NTM thông qua việc triển khai CVĐ xây dựng gia đình 5 không 3 sạch với 8 tiêu chí (5 Không: không đói nghèo ,không có BLGĐ, không vi phạm pháp luật và mắc TNXH, không sinh con thứ 3, không có trẻ suy sinh dưỡng và bỏ học; 3 sạch: Sạch nhà - Sạch đường - Sạch đồng). Việc thực hiện 8 tiêu chí này góp phần thực hiện 11/19 tiêu chí của NTM.

Chỉ đạo Hội PN các cấp lựa chọn các phần việc phù hợp đăng ký với cấp ủy địa phương để tập trung thực hiện như: 115 làng 3 sạch,trên 200km đường hoa, gần 15 nghìn cây, ngày chủ nhật xanh làm sạch, đẹp đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng, vận độngPN tiết kiệm mua 24.774 BHYT…

Để tuyên truyền sâu hơn, có những hỗ trợ cụ thể hơn hướng vào các nhóm đối tượng PN giúp chị em nâng cao kiến thức, phát huy vai trò, trách nhiệm, Hội đã thành lập các mô hình PN tham gia xây dựng NTM: 664 tổ PN tiết kiệm mua BHYT, 393 CLB PN hát quan họ, 162 CLB bóng chuyền hơi, CLB gia đình hạnh phúc….

Phát triển sản xuất, tăng thu nhập được coi là gốc của xây dựng NTM nhưng đây đang là vấn đề khó nhất trong thực hiện tiêu chí này. Bắc Ninh đang phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc TW vào năm 2022 thì vấn đề này ngày càng trở lên quan trọng và cần thiết. Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ PN phát triển kinh tế như: tín chấp với các ngân hàng gần 1.400 tỷ đồng cho PN vay vốn, PN tiết kiệm giúp nhau, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tập huấn chuyển giao KHKT, thì việc triển khai bước đầu có hiệu quả đề án Hỗ trợ PN khởi nghiệp cũng là 1 kênh, một đường hướng mới trong việc động viên, khích lệ PN mạnh dạn khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, làm giàu chính đáng.

Ngay từ đầu năm , Hội LHPN tỉnh đã phát động cuộc thi “Ý tưởng phụ nữ khởi nghiệp” với 475 ý tưởng đăng ký dự thi, 29 ý tưởng được lựa chọn vào vòng chung khảo được Hội tập huấn, hướng dẫn xây dựng dự án, kỹ năng trình bày kế hoạch kinh doanh - 06 ý tưởng được trao giải cấp tỉnh - lựa chọn0 2 ý tưởng tham gia Ngày phụ nữ sáng tạo toàn quốc. 02 ý tưởng của BN đều lọt vào top 20 ý tưởng xuất sắc và được nhận 100 tr và 50 tr đồng tiền thưởng của BTC. Bên cạnh đó Hội đã hỗ trợ 39 dự án vay vốn, hỗ trợ kết nối sản phẩm, tập huấn KHKT, kỹ năng quản lý kinh doanh cho 168 phụ nữ khởi nghiệp, thành lập 10 HTX, 48 tổ phụ nữ liên kết do phụ nữ làm chủ….tạo việc, làm tại chỗ, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động nữ của địa phương, góp phần thực hiện tiêu chí…. tăng thu nhập, hay nói cách khác hỗ trợ PN khởi nghiệp thành công chính là góp phần xây dựng nông thôn mới bền vững.

Việc phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới đã khó, việc giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí của NTM còn khó hơn. Năm 2019 là năm “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch” đây là 1 trong các tiêu chí rất quan trọng mà tỉnh tập trung chỉ đạo. Hội LHPN tỉnh đã xác định một số nội dung và giải pháp sau: Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động và hỗ trợ PN tích cực chủ động tham gia xây dựng NTM lấy trọng tâm là tuyên truyền PN thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường PN làm sạch nhà, sạch đường và sạch đồng gắn với an toàn vệ sinh thực phẩm; Duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả như tuyến đường hoa, đường cây, đoạn đường phụ nữ tự quản xanh - sạch - đẹp, tổ PN tiết kiệm mua BHYT, CLB PN hát dân ca quan họ, CLB bóng chuyền hơi….. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại cộng đồng địa phương vừa để thụ hưởng, vừa sử dụng các cơ sở vật chất mà NTM được tỉnh trang bị; Thực hiện hiệu quả đề án Hỗ trợ PN khởi nghiệp và đề án PN tham gia giải quyết 1 số vấn đề XH liên quan đến PN gắn với việc thực hiện chủ đề năm 2019 BN …… môi trường; Phát động Làng NTM kiểu mẫu trên cơ sở 115 làng 3 sạch với tiêu chí ở mức độ cao hơn. Phối hợp huyện tổ chức phát động Tết trồng cây và làng NTM kiểu mẫu vào sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán.

Cần sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của TU - UBND, sự tham gia tích cực, phối kết hợp chặt chẽ, đồng bộ có hiệu quả của các cấp các ngành, các địa phương để phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng NTM, tạo môi trường thuận lợi về chính sách, nguồn lực và dư luận xã hội, thúc đẩy mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng chủ động tham gia xây dựng NTM hiệu quả hơn. Để NTM không chỉ là con đường mới, mà là sự thông thương của hàng hóa, nông sản; không chỉ là trường học mới mà là chất lượng dạy và học; không chỉ là trạm y tế mới mà là thái độ phục vụ của bác sĩ, là môi trường an toàn dịch bệnh. NTM không chỉ là nhà văn hóa mới mà là hoạt động văn hóa, sinh hoạt của cộng đồng; không chỉ là những ngôi nhà mới mà là gia đình hạnh phúc, không có bạo lực./.

Lê Hoàng Cúc (Sưu tầm)

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 3017

Đã truy cập : 43101971