Truy cập nội dung luôn
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh.

Sáng nay, tại hội trường khách sạn Suối Hoa, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ cho gần 200 đồng chí là công chức phụ trách, quản lý văn thư, lưu trữ các Sở, ban, ngành; các Chi cục tực thuộc Sở, ban, ngành; các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố và mời dự thính các đồng chí làm công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; doanh nghiệp thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh. Tham dự buổi khai giảng có đồng chí Trần Trung Chính, Phó Giám đốc Sở.