Truy cập nội dung luôn
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh.

Từ ngày 09/5 – 20/6, Sở Nội vụ phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 07 lớp bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và cải cách hành chính năm 2017 cho cán bộ, công chức các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn.