Truy cập nội dung luôn

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. Ngày 17/10, tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Nội vụ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Tiến sĩ Hà Quang Ngọc, Ủy viên Hội đồng Trường Đại học Nội vụ.