Truy cập nội dung luôn
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh.

Vừa qua, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 323/QĐ-SNV về việc quản lý, cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử thành phần thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh.