Truy cập nội dung luôn

Ngày 18/1, tại Trường THCS Suối Hoa (thành phố Bắc Ninh), Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh năm 2019 tổ chức khai mạc Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh năm 2019; Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở, Phó Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 dự.