Truy cập nội dung luôn

Chiều 03/12, tại Hội trường B, Văn phòng UBND huyện Tiên Du, đơn vị Cụm trưởng cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Xuân Thanh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Tiên Du cùng đại diện lãnh đạo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Phòng Nội vụ các đơn vị trong cụm.