Truy cập nội dung luôn

Chiều nay, tại hội trường tầng III, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị về công tác tổ chức cán bộ. Tham dự buổi công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ có đồng chí Nguyễn Trọng Tân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trần Trung Chính, Phó Giám đốc Sở cùng Trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức, viên chức, người lao động Ban Tôn giáo