Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 5820
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
94/KH-SNV
V/v thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020Nội vụ13/02/2020
40/TTr-SNV
V/v thành lập Hội đồng thi và Ban giám sát kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2019Nội vụ13/02/2020
39/TTr-SNV
V/v đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnhNội vụ13/02/2020
38/TTr-SNV
V/v đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnhNội vụ13/02/2020
91/SNV-TTr
V/v tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết Quyết định số 20/2017/QĐ-TTgNội vụ12/02/2020
90/SNV-XDCQ&CTTN
V/v báo cáo thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xãNội vụ12/02/2020
79/QĐ-SNV
V/v xếp lương đối với cán bộ cấp xãNội vụ12/02/2020
78/QĐ-SNV
V/v điều động công chứcNội vụ12/02/2020
89/SNV-VP
V/v cử công chức đi học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên theo phương thức từ xaNội vụ11/02/2020
88/SNV-CCVC
V/v giao thêm số người được nâng bậc lương trước thời hạn năm 2019Nội vụ11/02/2020
87/SNV-VP
V/v báo cáo việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do(FTA) mà Việt Nam là thành viênNội vụ11/02/2020
86/SNV-CCVC
V/v thỏa thuận tiếp nhận viên chứcNội vụ11/02/2020
85/SNV-CCVC
V/v thỏa thuận tiếp nhận viên chứcNội vụ11/02/2020
84/SNV-CCVC
V/v thỏa thuận tiếp nhận viên chứcNội vụ11/02/2020
83/SNV-CCVC
V/v thỏa thuận tiếp nhận viên chứcNội vụ11/02/2020
82/SNV-CCVC
V/v thỏa thuận tiếp nhận viên chứcNội vụ11/02/2020
81/SNV-CCVC
V/v thỏa thuận tiếp nhận viên chứcNội vụ11/02/2020
80/SNV-CCVC
V/v thỏa thuận tiếp nhận viên chứcNội vụ11/02/2020
77/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chứcNội vụ11/02/2020
77/SNV-CCVC
V/v cử lãnh đạo tham gia Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2019Nội vụ10/02/2020
76/SNV-CCVC
V/v cử lãnh đạo và công chức tham gia Ban giám sát kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2019Nội vụ10/02/2020
73/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ10/02/2020
72/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chứcNội vụ10/02/2020
71/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ10/02/2020
70/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ10/02/2020
Số dòng / trangTrang 1/233|<<12345>>|