Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 3310
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
607/QĐ-SNV
V/v thành lập tổ Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đào tạo và bồi dưỡng ngạch CVC; bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2018Nội vụ23/04/2018
606/QĐ-SNV
V/v phê duyệt dự toán Đào tạo, bồi dưỡng ngạch CVC; bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương năm 2018Nội vụ23/04/2018
605/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã do lập thành tích xuất sắc năm 2017Nội vụ23/04/2018
604/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã do lập thành tích xuất sắc năm 2017Nội vụ23/04/2018
603/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã do lập thành tích xuất sắc năm 2017Nội vụ23/04/2018
602/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã do lập thành tích xuất sắc năm 2017Nội vụ23/04/2018
601/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã do lập thành tích xuất sắc năm 2017Nội vụ23/04/2018
600/QĐ-SNV
V/v xếp lương đối với cán bộ cấp xãNội vụ23/04/2018
599/QĐ-SNV
V/v chuyển xếp lương đối với cán bộ cấp xãNội vụ23/04/2018
273/SNV-TCBC
V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị TW6, khóa XIINội vụ23/04/2018
271/SNV-TCBC
V/v đóng góp ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết TW6, khóa XIINội vụ23/04/2018
598/QĐ-SNV
V/v chuyển ngạch, xếp lương đối với công chứcNội vụ20/04/2018
269/SNV-TTr
V/v báo cáo khó khăn vướng mắc trong thực tiễn và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2015/TT-BTPNội vụ20/04/2018
268/SNV-VP
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 25/1/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnhNội vụ20/04/2018
138/BC-SNV
V/v kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 5/2018Nội vụ20/04/2018
597/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã do lập thành tích xuất sắc năm 2017Nội vụ19/04/2018
596/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã do lập thành tích xuất sắc năm 2017Nội vụ19/04/2018
595/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã do lập thành tích xuất sắc năm 2017Nội vụ19/04/2018
594/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã do lập thành tích xuất sắc năm 2017Nội vụ19/04/2018
593/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã do lập thành tích xuất sắc năm 2017Nội vụ19/04/2018
592/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã do lập thành tích xuất sắc năm 2017Nội vụ19/04/2018
591/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã do lập thành tích xuất sắc năm 2017Nội vụ19/04/2018
590/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã do lập thành tích xuất sắc năm 2017Nội vụ19/04/2018
589/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã do lập thành tích xuất sắc năm 2017Nội vụ19/04/2018
588/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã do lập thành tích xuất sắc năm 2017Nội vụ19/04/2018
Số dòng / trangTrang 1/133|<<12345>>|