Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 4340
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
104/SNV-CCVC
V/v thỏa thuận bổ nhiệm lại Trưởng phòng Tư phápNội vụ13/02/2019
103/SNV-CCVC
V/v thỏa thuận bổ nhiệm Trưởng khoa YNội vụ13/02/2019
98/QĐ-SNV
V/v chuyển xếp lương đối với cán bộ cấp xãNội vụ13/02/2019
97/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã có thông báo nghỉ hưuNội vụ13/02/2019
96/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã có thông báo nghỉ hưuNội vụ13/02/2019
95/QĐ-SNV
V/v nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã có thông báo nghỉ hưuNội vụ13/02/2019
101/SNV-VP
V/v cử công chức lãnh đạo tham gia thành viên Hội đồng thẩm định chương trình hành độngNội vụ12/02/2019
100/SNV-VP
V/v báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019Nội vụ11/02/2019
99/SNV-VP
V/v giới thiệu công chức tham gia Ban điều hành bảo vệ trẻ em của tỉnh và Nhóm công tác liên ngànhNội vụ01/02/2019
98/SNV-XDCQ&CTTN
V/v giải quyết đơn thư của ông Nguyễn Đức Lâu xã Thái Bảo, huyện Gia BìnhNội vụ31/01/2019
97/SNV-TCBM&CCHC
V/v góp ý dự thảo Chỉ thị về công tác An toàn thực phẩmNội vụ31/01/2019
94/BC-SNV
V/v báo cáo kết quả đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018Nội vụ31/01/2019
91/QĐ-SNV
V/v xếp lương đối với cán bộ cấp xãNội vụ31/01/2019
90/QĐ-SNV
V/v xếp lương đối với cán bộ cấp xãNội vụ31/01/2019
89/QĐ-SNV
V/v xếp lương đối với cán bộ cấp xãNội vụ31/01/2019
88/QĐ-SNV
V/v xếp lương đối với cán bộ cấp xãNội vụ31/01/2019
87/QĐ-SNV
V/v xếp lương đối với cán bộ cấp xãNội vụ31/01/2019
86/QĐ-SNV
V/v xếp lương đối với cán bộ cấp xãNội vụ31/01/2019
85/QĐ-SNV
V/v xếp lương đối với cán bộ cấp xãNội vụ31/01/2019
84/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng chuyên khoa cấp IINội vụ31/01/2019
83/QĐ-SNv
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng chuyên khoa cấp INội vụ31/01/2019
82/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng chuyên khoa cấp INội vụ31/01/2019
81/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Thạc sĩNội vụ31/01/2019
Trần Văn Thế
v/v trả lời ông Trần Văn Thế lương30/01/2019
nguyễn xuân dũng 1
Trả lời câu hỏi ông Nguyễn Xuân Dũng Cán Bộ 30/01/2019
Số dòng / trangTrang 1/174|<<12345>>|