Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 7081
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
856/SNV-XDCQ&CTTN
V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội và Thông tư của Bộ Nội vụNội vụ28/10/2020
855/SNV-VP
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện Gói thầu số 2 tại Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh.Nội vụ28/10/2020
854/SNV-VP
Về việc thay đổi công chức làm đầu mối kiểm soát TTHCNội vụ28/10/2020
720/QĐ-SNV
Về việc chuyển xếp lương đối với cán bộ cấp xã (Nguyễn Thị Thùy)Nội vụ27/10/2020
291/TTr-SNV
V/v xin chủ trương lập Đề án thành lập thành phố Từ Sơn trực thuộc tỉnh Bắc Ninh.Nội vụ27/10/2020
853/SNV-VP
V/v Cập nhật xây dựng Kế hoạch và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025.Nội vụ26/10/2020
851/SNV-CCVC
V/v thoả thuận bổ nhiệm Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quế VõNội vụ26/10/2020
850/SNV-CCVC
V/v thoả thuận bổ nhiệm lại cán bộNội vụ26/10/2020
849/SNV-CCVC
V/v thoả thuận bổ nhiệm cán bộNội vụ26/10/2020
848/SNV-CCVC
V/v thoả thuận bổ nhiệm lại cán bộNội vụ26/10/2020
847/SNV-CCVC
V/v thoả thuận bổ nhiệm lại cán bộNội vụ26/10/2020
846/SNV-CCVC
V/v thoả thuận điều động và bổ nhiệm Giám đốc Ban quản lý các dự án xây dựng (Nguyễn Duy Huy)Nội vụ26/10/2020
844/SNV-CCVC
V/v Hướng dẫn thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019Nội vụ26/10/2020
842/SNV-BTĐKT
V/v đóng góp ý kiến vào dự thảo Chương trình phối hợpNội vụ26/10/2020
721/QĐ-SNV
Về việc xếp lương đối với cán bộ cấp xã (Nguyễn Tiến Anh)Nội vụ26/10/2020
719/QĐ-SNV
Về việc xếp lương đối với cán bộ cấp xã (Phan Thị Hương)Nội vụ26/10/2020
718/QĐ-SNV
Về việc xếp lương đối với cán bộ cấp xã (Trịnh Duy San)Nội vụ26/10/2020
717/QĐ-SNV
Về việc xếp lương đối với cán bộ cấp xã (Nguyễn Văn Tuấn)Nội vụ26/10/2020
716/QĐ-SNV
Về việc xếp lương đối với cán bộ cấp xã (Trần Văn Trường)Nội vụ26/10/2020
715/QĐ-SNV
Về việc xếp lương đối với cán bộ cấp xã (Nguyễn Như Sơn)Nội vụ26/10/2020
714/QĐ-SNV
Về việc xếp lương đối với cán bộ cấp xã (Nguyễn Ngọc Long)Nội vụ26/10/2020
712/QĐ-SNV
V/v tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển. (Phùng Đức Luân)Nội vụ26/10/2020
709/QĐ-CCVC
V/v tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển. (Hoàng Thị Nhâm)Nội vụ26/10/2020
708/QĐ-SNV
V/v tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển. (Phạm Lan Oanh)Nội vụ26/10/2020
707/QĐ-SNV
V/v tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển. Đoàn Thị HươngNội vụ26/10/2020
Số dòng / trangTrang 1/284|<<12345>>|