Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 6092
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
229/SNV-TTr
V/v chuyển đơn kiến nghịNội vụ31/03/2020
227/SNV-XDCQ&CTTN
V/v tham gia ý kiến dự thảo "Quy chế phối hợp về quản lý,bảo vệ mốc tuyến đường dây và vị trí trạm biến áp từ 110kv trở lên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh"Nội vụ30/03/2020
226/SNV-BTĐKT
V/v đề nghị hiệp y khen thưởngNội vụ30/03/2020
225/SNV-BTĐKT
V/v đề nghị hiệp y khen thưởngNội vụ30/03/2020
96/TTr-SNV
V./v đề nghị phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Du,nhiệm kỳ 2016-2021Nội vụ30/03/2020
67/BC-SNV
V/v thành lập thị trấn Nhân Thắng, huyện Gia BìnhNội vụ30/03/2020
235/QĐ-SNV
V/v bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xãNội vụ27/03/2020
234/QĐ-SNV
V/v bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xãNội vụ27/03/2020
233/QĐ-SNV
V/v bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xãNội vụ27/03/2020
232/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Chuyên khoa cấp INội vụ27/03/2020
231/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Chuyên khoa cấp INội vụ27/03/2020
230/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Chuyên khoa cấp INội vụ27/03/2020
229/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ27/03/2020
228/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ27/03/2020
94/TTr-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ27/03/2020
07/TB-HĐXT
V/v Kết quả điểm kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn(vòng 2) kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử năm 2020Nội vụ27/03/2020
227/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ26/03/2020
226/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ26/03/2020
225/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ26/03/2020
224/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ26/03/2020
223/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ26/03/2020
222/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ26/03/2020
88/TTr-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2019Nội vụ26/03/2020
221/QĐ-SNV
V/v bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xãNội vụ25/03/2020
220/QĐ-SNV
V/v chuyển xếp lương đối với cán bộ cấp xãNội vụ25/03/2020
Số dòng / trangTrang 1/244|<<12345>>|