Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 1399
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
277/SNV-CBCC
Về việc tham gia ý kiến về quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh26/04/2017
276/SNV-CBCC
Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án "Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017 -2025"26/04/2017
275/SNV-TCBC
Về việc đóng góp ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch cải cách tư pháp giai đoạn 2016 - 202126/04/2017
274/SNV-CBCC
Về việc thỏa thuận điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý25/04/2017
273/SNV-TCCQ
Về việc báo cáo kết quả tổ chức lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 -202125/04/2017
272/SNV-CBCC
Về việc giao phụ trách, điều hành hoạt động BQL dự án khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh trực thuộc UBND tỉnh25/04/2017
117/QĐ-SNV
về việc hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng thạc sỹ25/04/2017
116/QĐ-SNV
về việc hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng thạc sỹ25/04/2017
115/QĐ-SNV
về việc hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng thạc sỹ25/04/2017
114/QĐ-SNV
Về việc hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng thạc sỹ được tuyển dụng về công tác lâu dài tại tỉnh Bắc Ninh25/04/2017
113/QĐ-SNV
Về việc hỗ trợ kinh phí đối với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi được tuyển dụng về công tác lâu dài tại tỉnh Bắc Ninh25/04/2017
112/QĐ-SNV
Về việc hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng thạc sỹ được tuyển dụng về công tác lâu dài tại tỉnh Bắc Ninh25/04/2017
111/QĐ-SNV
Về việc hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng thạc sỹ được tuyển dụng về công tác lâu dài tại tỉnh Bắc Ninh25/04/2017
110/QĐ-SNV
Về việc hỗ trợ kinh phí đối với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi được tuyển dụng về công tác lâu dài tại tỉnh Bắc Ninh25/04/2017
109/QĐ-SNV
Về việc hỗ trợ kinh phí đối với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi được tuyển dụng về công tác lâu dài tại tỉnh Bắc Ninh25/04/2017
108/QĐ-SNV
Về việc hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng thạc sỹ được tuyển dụng về công tác lâu dài tại tỉnh Bắc Ninh25/04/2017
107/QĐ-SNV
Về việc hỗ trợ kinh phí đối với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi được tuyển dụng về công tác lâu dài tại tỉnh Bắc Ninh25/04/2017
106/QĐ-SNV
Về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Trưởng Công an cấp xã, thị xã Từ Sơn năm 201725/04/2017
29/BC-SNV
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh quý I/201725/04/2017
303/QĐ-SNV
Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ cấp xã nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP24/04/2017
302/QĐ-SNV
Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã do lập thành tích xuất sắc năm 201624/04/2017
301/QĐ-SNV
Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức cấp xã do lập thành tích xuất sắc năm 201624/04/2017
270/SNV-TCCQ
Về việc tham gia ý kiến vào Đề án đề nghị công nhận thành phố Bắc Ninh là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Bắc Ninh24/04/2017
269/SNV-TCBC
Về việc báo cáo công tác tổ chức quản lý các Hội24/04/2017
266/SNV-CBCC
về việc tiếp nhận viên chức24/04/2017
Số dòng / trangTrang 1/56|<<12345>>|