Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 2958
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
291/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong năm 2017Nội vụ09/02/2018
290/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong năm 2017Nội vụ09/02/2018
289/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong năm 2017Nội vụ09/02/2018
288/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong năm 2017Nội vụ09/02/2018
287/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong năm 2017Nội vụ09/02/2018
286/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong năm 2017Nội vụ09/02/2018
285/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức lập thành tích xuất sắc trong năm 2017Nội vụ09/02/2018
96/SNV-VP
V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế Thi đua Khen thưởngNội vụ09/02/2018
95/SNV-CBCC
V/v tham gia ý kiến Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" giai đoạn 2017-2021, trong năm 2018Nội vụ09/02/2018
284/QĐ-SNV
V/v chuyển xếp lương đối với công chức cấp xãNội vụ08/02/2018
283/QĐ-SNV
V/v phê duyệt xét tuyển đặc cách viên chức của Sở Công thươngNội vụ07/02/2018
282/QĐ-SNV
V/v phê duyệt xét tuyển đặc cách viên chức của UBND thị xã Từ SơnNội vụ07/02/2018
281/QĐ-SNV
V/v phê duyệt xét tuyển đặc cách viên chức của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thônNội vụ07/02/2018
91/SNV-VP
V/v cung cấp danh sách cán bộ tham gia Tổ giúp việc BCĐ 94 tỉnhNội vụ07/02/2018
89/SNV-CBCC
V/v trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Tuyết, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc NinhNội vụ07/02/2018
88/SNV-CBCC
V/v đồng ý để viên chức chuyển công tácNội vụ07/02/2018
40/TTr-SNV
V/v ban hành kế hoạch và thành lập Tổ chuyên viên giúp việc thực hiện công tác kiểm tra và nghiệm thu hồ sơ địa giới hành chính các cấp tỉnh Bắc NinhNội vụ07/02/2018
39/TTr-SNV
V/v thành lập BCĐ thực hiện chiến lược phát triển thanh niên và ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược thanh niên tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2021Nội vụ07/02/2018
87/SNV-TCCQ
V/v tạm dừng phân loại đơn vị hành chính cấp xã và thôn, khu phốNội vụ06/02/2018
86/SNV-TCBC
V/v góp ý thành lập Trường phổ thông Liên cấp Lý Công UẩnNội vụ06/02/2018
84/SNV-CCVC
V/v đề nghị ban hành văn bản chỉ đạo phát triển kỷ luật, kỷ cương hành chínhNội vụ06/02/2018
24/TB-SNV
V/v điều chỉnh chỉ tiêu biên chế viên chức và hợp đồng 68 năm 2018Nội vụ06/02/2018
23/TB-SNV
V/v điều chỉnh chỉ tiêu biên chế viên chức và hợp đồng 68 năm 2018Nội vụ06/02/2018
22/TB-SNV
V/v điều chỉnh chỉ tiêu biên chế viên chức và hợp đồng 68 năm 2018Nội vụ06/02/2018
21/TB-SNV
V/v điều chỉnh chỉ tiêu biên chế viên chức năm 2018Nội vụ06/02/2018
Số dòng / trangTrang 1/119|<<12345>>|