Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 3965
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
1020/QĐ-SNV
v/v kiện toàn HĐTĐ, khen thưởng Sở Nội vụNội vụ17/10/2018
955/SNV-VP
V/v thực hiện kế hoạch giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnhNội vụ17/10/2018
1018/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủNội vụ15/10/2018
1017/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chứcNội vụ15/10/2018
949/SNV-VP
V/v thực hiện đơn giản hóa và liên thông giải quyết các TTHCNội vụ15/10/2018
08/SNV-VP
V/v đổi tên dự án: số hóa văn bản tài liệu lưu trữ tỉnh Bắc NinhNội vụ15/10/2018
947/SNV-XDCQ&CTTN
V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phốNội vụ12/10/2018
944/SNV-XDCQ&CTTN
V/v tham gia góp ý kiến dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới huyện Quế Võ năm 2018Nội vụ12/10/2018
943/SNV-XDCQ&CTTN
V/v tham gia góp ý kiến dự thảo báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới huyện Gia Bình năm 2018Nội vụ12/10/2018
941/SNV-TTr
V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủNội vụ12/10/2018
10/TB-HĐTT
V/v kết quả phỏng vấn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với thí sinh đủ điều kiện tuyển theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộNội vụ12/10/2018
1013/QĐ-SNV
V/v xếp lương đối với cán bộ cấp xãNội vụ11/10/2018
1012/QĐ-SNV
V/v xếp lương đối với cán bộ cấp xãNội vụ11/10/2018
1011/QĐ-SNV
V/v chuyển xếp lương đối với cán bộ cấp xãNội vụ11/10/2018
940/SNV-CCVTLT
V/v lập hồ sơ khen thưởng thực hiện tốt Luật Lưu trữ (2012-2017)Nội vụ11/10/2018
939/SNV-CCVTLT
V/v lập hồ sơ khen thưởng thực hiện tốt Luật Lưu trữ (2012-2017)Nội vụ11/10/2018
937/SNV-CCVTLT
V/v lập hồ sơ khen thưởng thực hiện tốt Luật Lưu trữ (2012-2017)Nội vụ11/10/2018
936/SNV-CCVTLT
V/v lập hồ sơ khen thưởng thực hiện tốt Luật Lưu trữ (2012-2017)Nội vụ11/10/2018
935/SNV-CCVTLT
V/v lập hồ sơ khen thưởng thực hiện tốt Luật Lưu trữ (2012-2017)Nội vụ11/10/2018
934/SNV-CCVTLT
V/v lập hồ sơ khen thưởng thực hiện tốt Luật Lưu trữ (2012-2017)Nội vụ11/10/2018
933/SNV-CCVTLT
V/v lập hồ sơ khen thưởng thực hiện tốt Luật Lưu trữ (2012-2017)Nội vụ11/10/2018
932/SNV-CCVTLT
V/v lập hồ sơ khen thưởng thực hiện tốt Luật Lưu trữ (2012-2017)Nội vụ11/10/2018
931/SNV-CCVTLT
V/v lập hồ sơ khen thưởng thực hiện tốt Luật Lưu trữ (2012-2017)Nội vụ11/10/2018
930/SNV-CCVTLT
V/v lập hồ sơ khen thưởng thực hiện tốt Luật Lưu trữ (2012-2017)Nội vụ11/10/2018
929/SNV-VP
V/v triển khai một số nhiệm vụ công tác cuối năm 2018Nội vụ11/10/2018
Số dòng / trangTrang 1/159|<<12345>>|