Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 3796
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
914/QĐ-SNV
V/v chuyển xếp lương đối với công chức cấp xãNội vụ20/08/2018
913/QĐ-SNV
v/v chuyển xếp lương đối với công chức cấp xãNội vụ20/08/2018
912/QĐ-SNV
V/v xếp lương đối với cán bộ cấp xãNội vụ20/08/2018
911/QĐ-SNV
V/v xếp lương đối với cán bộ cấp xãNội vụ20/08/2018
910/QĐ-SNV
V/v xếp lương đối với cán bộ cấp xãNội vụ20/08/2018
909/QĐ-SNV
V/v xếp lương đối với cán bộ cấp xãNội vụ20/08/2018
908/QĐ-SNV
V/v xếp lương đối với cán bộ cấp xãNội vụ20/08/2018
907/QĐ-SNV
v/v xếp lương đối với công cán bộ cấp xãNội vụ20/08/2018
906/QĐ-SNV
V/v xếp lương đối với cán bộ cấp xãNội vụ20/08/2018
905/QĐ-SNV
V/v chuyển xếp lương đối với công chức cấp xãNội vụ20/08/2018
904/QĐ-SNV
v/v nâng bậc lương thường xuyên đối với lao động hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủNội vụ20/08/2018
903/QĐ-SNV
V/v hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chứcNội vụ20/08/2018
902/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chứcNội vụ20/08/2018
901/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương thường xuyen đối với công chứcNội vụ20/08/2018
900/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chứcNội vụ20/08/2018
899/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Thạc sỹNội vụ20/08/2018
898/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Tiến sỹNội vụ20/08/2018
897/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Thạc sỹNội vụ20/08/2018
781/SNV-CCVC
V/v rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức viên chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CPNội vụ20/08/2018
779/SNV-CCVC
V/v phê duyetj phương án bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức của UBND thành phố Bắc NinhNội vụ20/08/2018
778/SNV-CCVC
V/v phê duyệt phương an xếp lương đối với viên chức theo Thông tư số 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụNội vụ20/08/2018
777/SNV-VP
v/v góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND và quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 50/2016/QĐ-UBNDNội vụ20/08/2018
776/SNV-VP
V/v cử cán bộ thuộc đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 53, 54 năm 2018Nội vụ20/08/2018
774/SNV-TCBC
V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chứcNội vụ17/08/2018
217/TTr-SNV
V/v điều chỉnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hạng của đơn vị sự nghiệpNội vụ17/08/2018
Số dòng / trangTrang 1/152|<<12345>>|