Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 2296
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
689/SNV-TTr
V/v tham gia dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành qui định mức trích từ các tài khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào NSNNNội vụ19/09/2017
688/SNV-BTĐKT
V/v đóng góp xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển"Nội vụ19/09/2017
687/SNV-VP
V/v báo cáo tình hình quản lý đầu tư công 9 tháng đầu năm 2017Nội vụ19/09/2017
512/QĐ-SNV
V/v chuyển ngạch, xếp lương công chứcNội vụ19/09/2017
511/QĐ-SNV
V/v chuyển ngạch, xếp lương công chứcNội vụ19/09/2017
288/QĐ-SNV
V/v bổ nhiệm vào ngạch công chức cấp xãNội vụ19/09/2017
14/CV-HĐTNN
V/v chuẩn bị, giúp đỡ kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2017Nội vụ19/09/2017
13/CV-HĐTNN
V/v hỗ trợ công tác sao in đề thi nâng ngạch chuyên viên lên Chuyên viên chínhNội vụ19/09/2017
12/GM-HĐTNN
V/v dự lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch chuyên viên từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên tỉnh Bắc Ninh năm 2017Nội vụ19/09/2017
11/GM-HĐTNN
V/v dự lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch chuyên viên từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên tỉnh Bắc Ninh năm 2017Nội vụ19/09/2017
08/TB-HĐTNN
V/v điều chỉnh thời gian khai mạc, lịch thi các môn thiNội vụ19/09/2017
686/SNV-VP
V/v lập danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bắc NinhNội vụ18/09/2017
683/SNV-CBCC
V/v thẩm định mở lớp đào tạo, bồi dưỡng năm 2017Nội vụ18/09/2017
682/SNV-TCBC
V/v rà soát đánh giá tình hình hoạt động Trung tâm thông tin tư vấn và xúc tiến đầu tư, Trung tâm xúc tiến du lịchNội vụ18/09/2017
79/BC-SNV
V/v hoạt động của Hội liên quan đến lực lượng quân độiNội vụ18/09/2017
381/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Thạc sỹ được tuyển dụng về công tác lâu dài tại tỉnh Bắc NinhNội vụ15/09/2017
287/QĐ-SNV
V/v tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút và sử dụng nhân tài của tỉnh Bắc NinhNội vụ15/09/2017
286/QĐ-SNV
V/v tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút và sử dụng nhân tài của tỉnh Bắc NinhNội vụ15/09/2017
285/QĐ-SNV
V/v tuyển dụng viên chức theo chính sách thu hút và sử dụng nhân tài của tỉnh Bắc NinhNội vụ15/09/2017
678/SNV-CBCC
V/v mời họpNội vụ14/09/2017
677/SNV-VP
V/v thực hiện quy trình liên thông trong giải quyết TTHC tại TTHCC tỉnhNội vụ14/09/2017
380/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi được tuyển dụng về công tác lâu dài tại tỉnh Bắc NinhNội vụ14/09/2017
379/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi được tuyển dụng về công tác lâu dài tại tỉnh Bắc NinhNội vụ14/09/2017
378/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi được tuyển dụng về công tác lâu dài tại tỉnh Bắc NinhNội vụ14/09/2017
377/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi được tuyển dụng về công tác lâu dài tại tỉnh Bắc NinhNội vụ14/09/2017
Số dòng / trangTrang 1/92|<<12345>>|