Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 2147
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
582/SNV-TTr
V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc NinhNội vụ11/08/2017
265/QĐ-SNV
V/v bổ nhiệm vào ngạch công chức cấp xãNội vụ15/08/2017
192/TTr-SNV
V/v phê duyệt kế hoạch kiểm tra công vụ năm 2017 và Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công vụ năm 2017Nội vụ15/08/2017
590/TTr-SNV
V/v mời dự Hội nghị thẩm định chương trình hành độngNội vụ14/08/2017
589/SNV-TCCQ
V/v thỏa thuận tuyển dụng công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh cấp xã để bổ nhiệm chức danh Trưởng Công an xã năm 2017Nội vụ14/08/2017
588/SNV-CCVTLT
V/v thống kê kết quả thẩm định tài liệu lưu trữNội vụ14/08/2017
587/SNV-CCVTLT
V/v thống kê kết quả thẩm định tài liệu lưu trữNội vụ14/08/2017
586/SNV-CCVTLT
V/v thống kê kết quả thẩm định tài liệu lưu trữNội vụ14/08/2017
585/SNV-CCVTLT
V/v thống kê kết quả thẩm định tài liệu lưu trữNội vụ14/08/2017
584/SNV-CCVTLT
V/v thống kê kết quả thẩm định tài liệu lưu trữNội vụ14/08/2017
486/QĐ-SNV
V/v xếp lương đối với công chức cấp xãNội vụ14/08/2017
485/QĐ-SNV
V/v chuyển xếp lương đối với công chức cấp xãNội vụ14/08/2017
484/QĐ-SNV
V/v chuyển xếp lương đối với công chức cấp xãNội vụ14/08/2017
189/TTr-SNV
V/v ban hành Quyết định Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Bắc NinhNội vụ14/08/2017
582/SNV-TTr
V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc NinhNội vụ11/08/2017
582/SNV-TTr
V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Quy định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc NinhNội vụ11/08/2017
581/SNV-TTr
V/v tham gia ý kiến dự thảo Quy ché đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc NinhNội vụ11/08/2017
580/GM-SNV
V/v thu hồi số dư tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bảnNội vụ11/08/2017
579/SNV-CBCC
V/v thỏa thuận bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộNội vụ11/08/2017
578/SNV-CBCC
V/v thỏa thuận bổ nhiệm Phó Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trườngNội vụ11/08/2017
575/SNV-TCCQ
V/v mời dự Hội nghị hiệp thương tuyến địa giới hành chính cấp tỉnh giữa tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hà NộiNội vụ11/08/2017
574/SNV0CBCC
V/v đánh giá tình hình thực hiện chính sách tiền lương bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạngNội vụ11/08/2017
573/SNV-CBCC
V/v báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức viên chứcNội vụ11/08/2017
572/SNV-CBCC
V/v thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn hồ sơ dự thi nâng ngạch công chứcNội vụ11/08/2017
571/SNV-TCCQ
V/v đóng góp ý kiến vào Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bắc NinhNội vụ10/08/2017
Số dòng / trangTrang 1/86|<<12345>>|