Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 2019
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
504/SNV-VP
V/v đăng ký học lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2017Nội vụ17/07/2017
502/SNV-TCCQ
V/v cử công chức tham gia hội đồng xét tuyển công chức cấp xã năm 2017Nội vụ17/07/2017
500/SNV-CBCC
V/v tiếp nhận viên chứcNội vụ17/07/2017
499/SNV-CBCC
V/v xin ý kiến đánh giá người quản lý doanh nghiệp năm 2016Nội vụ17/07/2017
238/QĐ-SNV
V/v tiếp nhận viên chức theo chính sách thu hút và sử dụng nhân tài của tỉnh Bắc Ninh17/07/2017
237/QĐ-SNV
V/v tiếp nhận viên chức theo chính sách thu hút và sử dụng nhân tài của tỉnh Bắc NinhNội vụ17/07/2017
498/SNV-CBCC
V/v đề nghị giao phụ trách điều hành Trung tâm Văn hóa Kinh BắcNội vụ14/07/2017
497/MH-SNV
V/v mời dự họp sửa đổi, bổ sung Quyết định số 100/QĐ-UBNội vụ13/07/2017
495/SNV-CBCC
V/v trả lời đơn đề nghị của giáo viên trường mầm non Việt HùngNội vụ13/07/2017
494/SNV-VP
V/v cung cấp số liệu giám sát, đánh giá đầu tư năm 2015 theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra Bộ KH&ĐTNội vụ13/07/2017
493/SNV-CBCC
V/v cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương đươngNội vụ13/07/2017
305/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Thạc sỹ được tuyển dụng về công tác lâu dài tại tỉnh Bắc NinhNội vụ13/07/2017
304/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Thạc sỹNội vụ13/07/2017
60/BC-TTr
V/v tình hình thi hành pháp luật năm 2017Nội vụ13/07/2017
488/SNV-VP
V/v rà soát, kiểm tra số liệu về phụ lục 01 thuộc Báo cáo số liệu các dự án đầu tư phát triển bằng nguồn vốn đầu tư công 2014-2016 theo yêu cầu Đoàn Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tưNội vụ12/07/2017
486/SNV-VP
V/v cập nhật số liệu Báo cáo tình hình quản lý đầu tư công 6 tháng đầu năm 2017Nội vụ12/07/2017
485/SNV-VP
V/v lập và gửi Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2017Nội vụ12/07/2017
484/SNV-CBCC
V/v gửi Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược cán bộNội vụ12/07/2017
465/QĐ-SNV
V/v chuyển xếp lương đối với công chức cấp xãNội vụ11/07/2017
238/SNV-CBCC
V/v đồng ý để viên chức chuyển công tácNội vụ11/07/2017
237/SNV-CBCC
V/v tiếp nhận viên chứcNội vụ11/07/2017
482/SNV-TCCQ
V/v cử công chức tham gia hội đồng xét tuyển công chức cấp xã năm 2017Nội vụ10/07/2017
481/SNV-CBCC
V/v cung cấp thông tin phục vụ xây dựng báo cáo kết quả giám sátNội vụ10/07/2017
480/SNV-VP
V/v lấy ý kiến đối với định hướng xây dựng Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)Nội vụ10/07/2017
478/SNV-CBCC
V/v thỏa thuận bổ nhiệm lại Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính huyện Gia BìnhNội vụ10/07/2017
Số dòng / trangTrang 1/81|<<12345>>|