Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 2678
Số ký hiệuTrích yếuLĩnh vựcNgàyTải
915/SNV-CBCC
V/v điều chỉnh dự án ứng dụng CNTT năm 201815/12/2017
574/QĐ-SNV
V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với công chứcNội vụ15/12/2017
569/QĐ-SNV
V/v điều chuyển chỉ tiêu biên chế năm 2017Nội vụ15/12/2017
308/TTr-SNV
V/v nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hộiNội vụ15/12/2017
123/SNV-CBCC
V/v kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh năm 2017Nội vụ15/12/2017
912/SNV-CBCC
V/v triệu tập cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị năm 2017Nội vụ14/12/2017
911/SNV-TCBC
V/v thỏa thuận cơ cấu tổ chức của TTVH Kinh BắcNội vụ14/12/2017
568/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi được tuyển dụng về công tác lâu dài tại tỉnh Bắc NinhNội vụ14/12/2017
567/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Thạc sỹ được tuyển dụng về công tác lâu dài tại tỉnh Bắc NinhNội vụ14/12/2017
566/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Thạc sỹ được tuyển dụng về công tác lâu dài tại tỉnh Bắc NinhNội vụ14/12/2017
565/QĐ-SNV
V/v cử viên chức đi học cao họcNội vụ14/12/2017
564/QĐ-SNV
V/v cử công chức đến làm việc tại TTHCC tỉnhNội vụ14/12/2017
304/TTr-SNV
V/v phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2018Nội vụ14/12/2017
909/GM-SNV
V/v mời họpNội vụ13/12/2017
908/SNV-CCVTLT
V/v thực hiện đăng ký văn bản đi, văn bản đến theo đúng quy định của Nhà nướcNội vụ13/12/2017
907/HM-SNV
V/v mời họp Hội đồng đánh giá cơ quan trong sạch vững mạnh và đánh giá chỉ số CCHC năm 2017Nội vụ13/12/2017
905/SNV-CBCC
V/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện đề án "nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" giai đoạn 2017-2021Nội vụ12/12/2017
903/SNV-VP
V/v báo cáo tình hình thực hiện quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủNội vụ12/12/2017
562/QĐ-SNV
V/v cử cán bộ, công chức đi học cao họcNội vụ12/12/2017
561/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Thạc sỹNội vụ12/12/2017
560/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Thạc sỹNội vụ12/12/2017
559/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi được tuyển dụng về công tác lâu dài tại tỉnh Bắc NinhNội vụ12/12/2017
558/QĐ-SNV
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Thạc sỹNội vụ12/12/2017
557/QĐ-SNv
V/v hỗ trợ kinh phí đối với người có bằng Thạc sỹNội vụ12/12/2017
298/TTr-SNV
V/v ký Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh năm 2017Nội vụ11/12/2017
Số dòng / trangTrang 1/108|<<12345>>|