Chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh

11/09/2019 07:59 Số lượt xem: 322

Thực hiện các quy định của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường theo quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ và Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008;

Nhằm đáp ứng nhu cầu dậy và học trên địa bàn tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về việc quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025; trong đó nêu rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc áp dụng và các chính sách hỗ trợ. Để cụ thể hóa các chủ trương chính sách của tỉnh, ngày 15/7/2018, liên ngành Giáo dục Đào tạo - Tài chính - Tài nguyên Môi trường - Tư pháp - Cục thuế tỉnh đã có văn bản số 996/HDLN-GDĐT-TC-TNMT-TP-CT, hướng dẫn về hồ sơ, trình tự thực hiện một số chế độ, chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2025 theo Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Ninh. (Toàn văn Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 gửi kèm theo).

Với số lượng học sinh các cấp tăng lên nhanh trong những năm gần đây, chính sách hỗ trợ mà tỉnh đã đưa ra là rất quan trọng, nhằm tăng cường thu hút xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực giáo dục trong những năm tới, đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất dạy và học, giảm tải cho các trường công lập trên địa bàn hiện nay.

P. Khoa giáo Văn xã

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6095

Đã truy cập : 43748844