DANH SÁCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CẤP MỚI NGOÀI KCN THÁNG 12 NĂM 2020

23/12/2020 07:49 Số lượt xem: 231
STT Mã số dự án Ngày cấp Tên dự án Vốn đăng ký ban đầu Mục tiêu dự án Quy mô dự án Địa điểm thực hiện dự án Nước đầu tư
1 4339521742 17/12/2020 DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỰ ĐỘNG HÓA THÔNG MINH DONGJIE (VIỆT NAM)                 500.000 - Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật. - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật. - Sản xuất máy chuyên dụng khác Chi tiết: Sản xuất, gia công các máy móc, các thiết bị công nghiệp chế biến tự động hóa. - Mục tiêu 1 và mục tiêu 2: Doanh thu dự kiến 5.000.000 USD/năm ổn định; - Mục tiêu 3: 495.000 sản phẩm/năm ổn định. Lô CN-C9+C10, Cụm Công nghiệp Châu Phong, thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam (Thuê nhà xưởng của Công ty TNHH In YaoLong Việt Nam – MSDN: 2301085762). Trung Quốc
2 7691435908 15/12/2020 DỰ ÁN DAMOA VINA                 290.000 Hoạt động của các cơ sở thể thao Chi tiết: Tổ chức hoạt động tập chơi golf trong nhà. Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao Chi tiết: Hoạt động của các câu lạc bộ chơi golf trong nhà. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Dịch vụ phục vụ đồ uống Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo GPKD do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật. Thực hiện mục tiêu dự án với doanh thu dự kiến 350.000 USD/năm ổn định. Tầng 2, tòa nhà số 30, đường Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (Thuê đia điểm của Công ty cổ phần Việt Long, MSDN: 2300477358). Hàn Quốc
3 2118236299 14/12/2020 CÔNG TY CỔ PHẦN YOUYANG (VIỆT NAM)              1.000.000 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật. - Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) hàng hóa theo quy định của pháp luật. - Sửa chữa máy móc, thiết bị - Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Doanh thu dự kiến 1.300.000 USD/năm ổn định Số 161, đường Bình Than, phường Đại Phúc, thành Phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam (Thuê nhà riêng làm văn phòng Công ty). Đài Loan
4 4370269880 12/11/2020 CÔNG TY TNHH HXS VINA                 108.625 - Thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật (Mã ngành VSIC: 8299; 4690; Mã CPC: 622). - Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) hàng hóa theo GPKD do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (Mã ngành VSIC: 4799; Mã ngành CPC: 631; 632). Thực hiện mục tiêu dự án với doanh thu dự kiến 8.700.000 USD/năm ổn định. Lô đất số 27 liền kề 1 đường Huyền Quang 2, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (Thuê nhà riêng làm văn phòng Công ty). Hàn Quốc
5 1014995259 12/11/2020 DỰ ÁN KV TECH                 150.000 - Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật; - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật (Mã ngành VSIC: 7120; Mã CPC: 8676); - Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học (Mã ngành VSIC: 3313; Mã CPC: 633). Thực hiện mục tiêu dự án với doanh thu dự kiến 3.500.000 USD/năm ổn định. Đường Kinh Bắc 17, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam (Thuê nhà riêng làm văn phòng công ty) Việt Nam
6 4369340568 12/10/2020 DỰ ÁN CÔNG TY QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG WEIBO (VIỆT NAM).                 100.000 STT Mục tiêu hoạt động Mã ngành theo VSIC Mã ngành CPC 1. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ kho bãi. 5210 742 2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa. 5229 748 3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ đại lý hoa hồng. 4610 621 Thực hiện mục tiêu dự án với doanh thu dự kiến 4.495.000.000 VNĐ/năm ổn định. Tầng 1, tòa nhà Long Giang, số 15, đường Hai Bà Trưng, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam (Thuê nhà riêng làm Văn phòng Công ty). Trung Quốc
7 1038865281 12/01/2020 DỰ ÁN HOMNI ENTERPRISES VIỆT NAM                 100.000 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật. -Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật. - Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) hàng hóa theo GPKD do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Thực hiện mục tiêu dự án với doanh thu dự kiến 900.000 USD/năm ổn định. Tầng 1, số 72 đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam (Thuê nhà riêng làm văn phòng công ty) Đài Loan
8 7661408170 27/11/2020 DỰ ÁN ĐẦU TƯ HONGZE HING TECHNOLOGY VIET NAM              5.000.000 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê văn phòng, nhà xưởng. - Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất, gia công các sản phẩm bình, chai, lọ, hộp đựng nước từ plastic. - Sản xuất đồ chơi, trò chơi Chi tiết: Sản xuất đồ chơi, trò chơi trẻ em. - Hoàn thiện sản phẩm dệt Chi tiết: In lụa trên trang phục và sản phẩm dệt - Mục tiêu 1 với quy mô doanh thu dự kiến 1.000.000 USD/năm ổn định; - Mục tiêu 2 với quy mô 2.000.000 sản phẩm/năm ổn định; - Mục tiêu 3 với quy mô 3.000.000 sản phẩm/năm ổn định; - Mục tiêu 4 với quy mô 30.000.000 sản phẩm/năm ổn định, Lô CN-B5 Cụm công nghiệp Châu Phong, thôn Châu Cầu, xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam (Thuê lại đất gắn với cơ sở hạ tầng của Chi nhánh Công ty TNHH Haesung Tech – Bắc Ninh; MSCN: 0107799018-001) Hồng Kông
9 4308078645 24/11/2020 DỰ ÁN KHOA HỌC KỸ THUẬT ALLTOP                 100.000 - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Mã ngành VSIC: 7710) Chi tiết: Thiết kế các loại máy móc, thiết bị. - Thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật; quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo Giấy phép kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (Mã ngành VSIC: 8299, Mã CPC: 622; 631; 632). - Sửa chữa máy móc, thiết bị (Mã ngành VSIC: 3312). Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị. - Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn (Mã ngành VSIC: 3311)   Số 33 Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh (Thuê địa điểm của Chi nhánh Viễn thông Bắc Ninh – mã số chi nhánh: 2300100256 làm Văn phòng công ty). Trung Quốc
10 6595424863 23/11/2020 DỰ ÁN GENPLAS VINA                 100.000 Thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật; quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo Giấy phép kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (Mã ngành VSIC: 8299, Mã CPC: 622; 631; 632) doanh thu dự kiến 400.000 USD/năm ổn định Thửa đất số 84, tờ bản đồ số 81, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Hàn Quốc
11 1064854978 23/11/2020 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ COWAIN VIỆT NAM                 700.000 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật. - Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật. - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế máy móc và thiết bị. - Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển Chi tiết: Sản xuất và gia công các thiết bị, hệ thống đo lường. - Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng Chi tiết: Sản xuất và gia công các công cụ bằng kim loại. - Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại Chi tiết: Sản xuất và gia công các máy công cụ và máy tạo hình kim loại. - Sản xuất máy chuyên dụng khác Chi tiết: Sản xuất và gia công các máy móc chuyên dụng dùng cho công nghiệp. - Đối với các mục tiêu số 1, 2, 3: Doanh thu dự kiến 150.000 USD/năm ổn định - Đối với các mục tiêu số 4, 5, 6, 7: 16.300 sản phẩm/năm ổn định Cụm công nghiệp Khắc Niệm, phường Khắc Niệm, thành Phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam Hoa Kỳ
12 9816281137 20/11/2020 CÔNG TY TNHH TONGFANG TECHNOLOGY VIETNAM                 200.000 Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật doanh thu dự kiến 480.000 USD/năm ổn định Số 522 đường Hàn Thuyên, phường Suối Hoa, thành Phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam (Thuê nhà riêng làm văn phòng công ty). Hồng Kông
13 5431245815 20/11/2020 DỰ ÁN THÁI INTERTAPE BẮC NINH                 500.000 Sản xuất sản phẩm khác từ cao su Chi tiết: Sản xuất xốp PE có đính kèm băng dính từ hạt nhựa nguyên sinh. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh Chi tiết: Sản xuất xốp PU có đính kèm băng dính từ hạt nhựa nguyên sinh. Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất băng keo bằng nỉ từ hạt nhựa nguyên sinh. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Thực hiện quyền Xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật. Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) hàng hóa theo quy định của pháp luật.   160 Nguyễn Văn Cừ, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh Thái Lan
P.KTĐN

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7201

Đã truy cập : 45200045