Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh, thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

10/12/2019 16:24 Số lượt xem: 115

Ngày 10/12/2019, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường – UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2025.

Đ/c Nguyễn Tiến Nhường – UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo.

Tham dự Hội nghị có đại diện các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; thành phần Ban chỉ đạo, Tổ Giúp việc Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị đóng góp ý kiến vào Nhiệm vụ Lập Quy hoạch tỉnh

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan được giao lập Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 05/7/2019; thì “Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” đã được Viện nghiên cứu phát triển bền vững Vùng là đơn vị được lựa chọn tư vấn lập Nhiệm vụ theo đúng quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan khác.

Dự thảo “Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” sau khi được đơn vị tư vấn lập, đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lấy ý kiến đóng góp lần 1 tại văn bản số 1754/KH-THQH ngày 18/11/2019.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Sở, ngành, địa phương; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cùng với Đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp, điều chỉnh, bổ sung và có bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp.

Thực hiện Chương trình công tác tháng 12/2019 của UBND tỉnh và để đảm bảo chất lượng của Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh và tổ chức cuộc họp xin ý kiến lần 2 vào “Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” vào ngày hôm nay.

Tại Hội nghị, sau khi đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt quá trình xây dựng, các nội dung chính của Nhiệm vụ và tiếp thu ý kiến đóng góp lần 1; các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận, tiếp tục đóng góp ý kiến vào dự thảo lần 2.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường – UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương tinh thần tích cực, tập trung của các Sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn trong quá trình lập Nhiệm vụ; đồng thời yêu cầu các đại biểu tiếp tục nghiên cứu nghiêm túc, cho ý kiến bằng văn bản, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp với đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện, đảm bảo chất lượng, báo cáo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 12/2019 làm căn cứ báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định của Luật Quy hoạch.

Phòng THQH.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4776

Đã truy cập : 43569119