Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ĐTXD trường THCS Lê Văn Thịnh, huyện Gia Bình

25/11/2019 13:54 Số lượt xem: 158

Ngày 20/11/2019, UBND tỉnh có Văn bản số 4121/UBND-XDCB về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 10 thuộc dự án dự án đầu tư xây dựng trường THCS Lê Văn Thịnh, huyện Gia Bình. Trong số các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt có gói thầu số 10 với các nội dung:

- Tên gói thầu số 10: Đường giao thông nội bộ, sân thể thao ngoài trời, sân vườn, cấp thoát nước và cấp điện ngoài nhà, chiếu sáng ngoài nhà và sân bóng.

- Giá gói thầu (Đã bao gồm chi phí dự phòng): 8.236.178.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, hai trăm ba mươi sáu triệu, một trăm bảy mươi tám nghìn đồng).

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

(Lưu ý: Tại Báo cáo Thẩm định số 889/KH-ĐTG ngày 14/11/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu Bên mời thầu thực hiện đăng tải file HSMT khi đăng tải thông báo mời thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại điểm c Khoản 3 Điều 11 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính)

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2019.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6178

Đã truy cập : 43748879