Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh triển khai hoạt động trong giai đoạn ứng phó với dịch bệnh Covid - 19

31/03/2020 11:05 Số lượt xem: 355

Thực hiện hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phòng, chống dịch COVID-19; Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh triển khai hoạt động đăng ký kinh doanh trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 như sau:

I. Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

1. Thời gian: Từ 14 giờ ngày 31/3/2020 đến khi có thông báo trở lại.

2. Cách thức nộp hồ sơ: Doanh nghiệp lựa chọn 1 trong các cách

2.1. Đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh: Doanh nghiệp thực hiện theo 1 trong các phương án sau:

+ Cách 1: Đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp scan hồ sơ và gửi bản mềm về địa chỉ email: pdkkd.skhdt@bacninh.gov.vn

Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hướng dẫn doanh nghiệp chỉnh sửa hồ sơ (nếu có) qua email, điện thoại. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện qua bưu điện.

+ Cách 2: Chuyển sang hình thức nộp hồ sơ qua mạng điện tử theo các hướng dẫn trên website: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

Cách thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo điểm 2.2 và 2.3

2.2. Đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử, sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

Các cá nhân, doanh nghiệp nộp 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy, kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử và Thông báo về việc hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã hợp lệ đến địa chỉ Phòng Đăng ký kinh doanh; đồng thời kèm theo thông tin họ tên, địa chỉ và số điện thoại người nhận kết quả.

Sau khi đối chiếu, trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi trả kết quả qua đường bưu điện (miễn phí) cho các cá nhân, doanh nghiệp theo thông tin được cung cấp.

2.3. Đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử, sử dụng chữ ký số công cộng:

Các cá nhân, doanh nghiệp khi nộp hồ sơ qua mạng điện tử, ngoài các văn bản theo quy định, đề nghị gửi kèm văn bản ghi rõ thông tin họ tên, địa chỉ và số điện thoại người nhận kết quả.

Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi trả kết quả qua đường bưu điện (miễn phí) cho các cá nhân, doanh nghiệp theo thông tin được cung cấp.

II. Đối với việc nộp phí công bố thông tin:

Doanh nghiệp thuộc trường hợp phải thông báo công khai thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 33, Luật Doanh nghiệp 2014 thực hiện nộp phí để công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo hình thức chuyển khoản qua ngân hàng với nội dung như sau:

- Tên chủ tài khoản: Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh.

- Số Tài khoản: 25610008688699 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Kinh Bắc.

- Nội dung chuyển khoản (viết không dấu): Nộp phí CBTT cho công ty ….. MSDN: ….

- Phí CBTT: 100.000 VNĐ.

III. Đối với báo cáo tài chính năm 2019: Đề nghị doanh nghiệp gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ Phòng Đăng ký kinh doanh.

IV. Thông tin địa chỉ nhận hồ sơ qua đường bưu điện:

- Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, Số 6, đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ để được hướng dẫn:

- Đ/c Nguyễn Thị Quế Chi – TP Đăng ký kinh doanh: 0912 238 135

- Đ/c Vũ Văn Cường -  PTP Đăng ký kinh doanh: 098 99 77 559

- Email: pdkkd.skhdt@bacninh.gov.vn

- Fanpage: https://www.facebook.com/dkkdbn/

Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh trân trọng thông báo để doanh nghiệp biết và thực hiện./.

P.ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2989

Đã truy cập : 43961332