Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Linh Ứng, xã Gia Đông huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

12/09/2019 08:49 Số lượt xem: 119

Trong tháng 8, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh đã tiến hành thẩm định và đang trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Linh Ứng, xã Đông Gia, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Chùa Linh Ứng là di tích có nhiều giá trị lịch sử, được khởi dựng từ lâu đời, có giá trị đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân tỉnh Bắc Ninh nói riêng và nhân dân cả nước nói chung. Nơi đây hiện có 3 pho tượng là Bảo vật quan trọng của Quốc gia. Tuy nhiên, hiện trạng di tích xuống cấp, hư hỏng, việc đầu tư xây dựng chắp vá, không đồng bộ, hình thức kiến trúc không phù hợp. Vì vậy, việc tu bổ, tôn tạo di tích chùa kịp thời để giữ lại các giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật là hết sức cần thiết.

(Ảnh: Bộ tượng Tam Thế Phật chùa Linh Ứng có tuổi đời 4 thể kỷ, đã được công nhận là Bảo vật quốc gia)

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện thẩm định và đang trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Linh Ứng, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành. Nếu dự án được UBND tỉnh thông qua thì thời gian thực hiện dự án dự kiến bắt đầu từ năm 2019 và hoàn thành vào năm 2021. Điều này góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, hoàn thiện quy hoạch tổng thể chung về bảo tồn di tích và danh thắng.

PHÒNG KHOA GIÁO VĂN XÃ

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6199

Đã truy cập : 43676855