Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp bàn đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2019.

09/09/2019 08:26 Số lượt xem: 205

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện số 1042/CT – TTg ngày 21/8/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019. Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành công văn số 3041/UBND – KTTH ngày 26/8/2019 yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư thực hiện một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2019 đã được phân bổ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tổ chức các cuộc họp với các Ban Quản lý dự án chuyên ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đ/c Nguyễn Đình Xuân, Tỉnh ủy viên, giám đốc sở - Chủ trì làm việc với các đơn vị

Tại các cuộc họp, các đơn vị chủ đầu tư đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án các nguồn vốn (bao gồm: vốn ngân sách tỉnh, vốn ngân sách cấp huyện và nguồn vốn cấp xã), tình hình giải ngân vốn kế hoạch 2019 các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, một số các khó khăn, vướng mắc để Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính nắm bắt, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tìm cách tháo gỡ. Các đơn vị chủ đầu tư cũng đã đề xuất các phương án điều chuyển nguồn vốn đầu tư giữa các dự án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2019 đạt kết quả. Kết thúc các cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đối với các dự án khởi công mới nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để thực hiện công tác đấu thầu, tiếp tục tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là về công tác giải phóng mặt bằng; rà soát và có văn bản đề xuất phương án điều chuyển nguồn vốn kế hoạch năm 2019, ký biên bản cam kết sau khi thực hiện điều chuyển sẽ giải ngân hết số vốn được phân bổ trong kế hoạch đầu tư công năm 2019./.

Phòng THQH.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 7630

Đã truy cập : 43676774