THÔNG BÁO: Về việc ngắt kết nối đến Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

16/05/2020 13:31 Số lượt xem: 115

Thực hiện Thông báo điện tử ngày 15/5/2020 của Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh về việc sửa mã biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên Hệ thống theo đúng cấu trúc mã số hồ sơ thủ tục hành chính;

Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh xin thông báo:

Để thực hiện việc nâng cấp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để phục vụ việc kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh sẽ ngắt kết nối đến Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, bao gồm các ứng dụng đăng ký doanh nghiệp cơ bản, đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, bố cáo điện tử và dịch vụ thông tin. Thời gian thực hiện: từ 14h00 đến 17h00 thứ 7, ngày 16/5/2020.

Đề nghị người dân và doanh nghiệp không nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử trong thời gian nêu trên. Ngoài thời gian nêu trên, người dân và doanh nghiệp có thể đăng nhập và nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bình thường trên Hệ thống.

Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bắc Ninh trân trọng thông báo để người dân và doanh nghiệp biết và thực hiện.

P.ĐKKD

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4656

Đã truy cập : 43712421