Tiến độ thực hiện một số gói thầu Dự án ĐTXD trường THCS Hàn Thuyên, huyện Lương Tài

24/10/2019 07:54 Số lượt xem: 341

Dự án đầu tư xây dựng trường THCS Hàn Thuyên, huyện Lương Tài được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt dự án tại Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 30/10/2017. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến năm 2020. Do Ban QLDA ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh làm chủ đầu tư.

Dự án đã, đang thực hiện được 07 gói thầu xây lắp, trong đó có các gói thầu: Số 4 (Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà và các công trình phụ trợ); Số 7 (Nhà hiệu bộ, nhà cầu); Số 9 (Nhà ký túc xá); Số 10 (Cây xanh, đường dạo; hệ thống cấp nước, cấp điện, chiếu sáng ngoài nhà; an toàn giao thông; sân thể thao)

Đến nay, thời gian thực hiện hợp đồng của 04 gói thầu (số 4,7,9,10) đã hết song 04 gói thầu vẫn chưa hoàn thành, cụ thể:

Gói thầu số 4, nhà thầu đã thi công hoàn thành khoảng 70% giá trị hợp đồng. Phần công việc còn lại chậm triển khai do vướng các phần mộ;

Gói thầu số 7, nhà thầu đã thi công đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng. Nhà thầu chưa thể triển khai công tác lát nền, công tác đấu nối phần điện nước từ hệ thống cấp điện, cấp nước ngoài nhà…do hạng mục cấp điện, cấp nước ngoài nhà… thuộc gói thầu số 10 chưa triển khai.

Gói thầu số 9, nhà thầu mới thi công đạt khoảng 8% giá trị hợp đồng (xong khoảng 30% khối lượng phần ép cọc, phần khối lượng còn lại chưa thể triển khai do vướng phần mộ).

Gói thầu số 10, nhà thầu mới thi công đạt khoảng 5% giá trị hợp đồng. Phần công việc còn lại chậm triển khai do vướng phần mộ.

Nguyên nhân chậm tiến độ các gói thầu, do công tác bàn giao đất trên thực địa kéo dài (ngày 17/9/2018 chủ đầu tư mới được bàn giao đất trên thực địa). Do 05 phần mộ chậm di dời (đến ngày 09/10/2019 mới được di dời) nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các gói thầu số 4,9,10. Mặt khác, do công việc của một số gói thầu có liên quan, ảnh hưởng lẫn nhau. Dẫn đến, việc chậm triển khai công việc của gói thầu này sẽ ảnh hưởng đến một số công việc và tiến độ thực hiện của gói thầu kia.

Để nhà thầu tiếp tục thi công các công trình, chủ đầu tư trình UBND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng 04 gói thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo, đề nghị UBND tỉnh xem xét đồng ý về chủ trương và cho phép chủ đầu tư gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu số 4,7 đến ngày 30/4/2020; các gói thầu số 9,10 đến ngày 30/6/2020. Việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng không làm tăng giá hợp đồng, không làm tăng tổng mức đầu tư của dự án được duyệt. Các nội dung khác chủ đầu tư thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký./.

Phòng ĐTG.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6746

Đã truy cập : 43749010