Tình hình hoạt động đăng ký kinh doanh tháng 11 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

28/11/2019 09:43 Số lượt xem: 238

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh trân trọng giới thiệu tới Quý độc giả, doanh nghiệp thông tin về tình hình đăng ký kinh doanh tháng 11 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

1. Tình hình ĐKDN tháng 11 năm 2019

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng tháng 11 đạt 62,42%, đứng thứ 12 cả nước.

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 217 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là: 1.722,746 tỷ đồng;

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh + văn phòng đại diện + địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 62 đơn vị;

- Số lượt đăng ký thay đổi: 304 doanh nghiệp và 24 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt thông báo thay đổi: 313 doanh nghiệp và 10 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 19 doanh nghiệp;

- Số lượt giải thể tự nguyện: 24 doanh nghiệp và 19 đơn vị trực thuộc.

2. Tình hình ĐKDN từ đầu năm đến nay

- Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 60,4%, đứng thứ 9 cả nước.

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 2.190 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là: 20.464,871 tỷ đồng;

- Số đơn vị trực thuộc (chi nhánh + văn phòng đại diện + địa điểm kinh doanh) thành lập mới: 642 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt đăng ký thay đổi: 2.714 doanh nghiệp và 286 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt thông báo thay đổi: 2.473 doanh nghiệp và 97 đơn vị trực thuộc;

- Số lượt chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: 238 doanh nghiệp;

- Số lượt giải thể tự nguyện: 193 doanh nghiệp và 158 đơn vị trực thuộc.

- Số lượt đăng ký tạm ngừng: 527 doanh nghiệp và 58 đơn vị trực thuộc.

- Số lượt đăng ký hoạt động trở lại: 364 doanh nghiệp và 14 đơn vị trực thuộc

3. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp đến hết 20/11/2019

Tính đến hết ngày 20/11/2019, trên địa bàn tỉnh có 16.506 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 241.047,651 tỷ đồng, trong đó có 1.351 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với số vốn điều lệ đăng ký là 56.388,792 tỷ đồng và 3.245 đơn vị trực thuộc, cụ thể:

- 16.002 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn điều lệ đăng ký là: 238.236,429 tỷ đồng, trong đó:

+ Doanh nghiệp tư nhân: 530 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là:                         1.341,724 tỷ đồng.

+ Công ty TNHH 1 thành viên: 8.620 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 89.506,476 tỷ đồng.

+ Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: 4.481 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 67.582,399 tỷ đồng.

+ Công ty cổ phần: 2.371 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là: 79.805, 830 tỷ đồng.

- 3.187 đơn vị trực thuộc đang hoạt động (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh).

- 504 doanh nghiệp và 58 đơn vị trực thuộc đang tạm ngừng kinh doanh với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 2.811,222 tỷ đồng.

Phòng ĐKKD.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6419

Đã truy cập : 43748897