Tình hình tiếp nhận hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm hành chính công tỉnh (Từ ngày 01/5/2020 đến ngày 15/5/2020)

29/05/2020 07:28 Số lượt xem: 35

Theo số liệu báo cáo từ hệ thống Cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 01/5/2020 đến ngày 15/5/2020, bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận tổng số 89 hồ sơ; trong đó, lĩnh vực đầu tư 20 hồ sơ, lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản 69 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết 23 hồ sơ (100% hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn); số hồ sơ đang giải quyết 46 hồ sơ; số hồ sơ yêu cầu bổ sung 1 hồ sơ; số hồ sơ từ chối giải quyết 2 hồ sơ; số hồ sơ công dân yêu cầu rút 17 hồ sơ./.

VPS.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4598

Đã truy cập : 43712363