Xử lý một số tình huống trong đấu thầu: Bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt

11/11/2019 13:53 Số lượt xem: 88

 

Tình huống: Đơn vị ông Nguyễn Văn A (Bắc Ninh) đang thực hiện thẩm định gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, hồ sơ mời thầu được lập theo Mẫu số 1 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT. Nhà thầu A nộp bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt và bên mời thầu xuất hiện phiếu thu tiền mặt bảo đảm dự thầu cho nhà thầu A với số tiền 100.000.000 đồng.

Ông A hỏi, trường hợp bên mời thầu xuất phiếu thu tiền mặt bảo đảm dựt hầu cho nhà thầu A có đúng quy định không? Bảo đảm dự thầu này có hợp lệ không? Nếu đánh giá bảo đảm dự thầu này không hợp lệ thì dựa theo quy định nào?

Trả lời: Theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khi tham gia dự thầu, nhà thầu phải thực hiện biện pháp đảm bảo dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc) như quy định tại Mục 19.1.Chỉ dẫn nhà thầu. Theo đó, việc nhà thầu nộp bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt và được bên mời thầu chấp thuận là chưa phù hợp theo quy định nều trên.

Tuy nhiên, do nhà thầu đã nộp bảo đảm dự thầu theo hình thức đặt cọc bằng tiền mặt và  bên mời thầu đã nhận giá trị  bảo đảm dự thầu thì chủ đầu tư có thể xem xét, quyết định xử lý tình huống theo hướng chấp thuận giá trị đảm bảo dự thầu của nhà thầu để tăng số lượng hồ sơ dự thầu, tăng tính cạnh tranh cho gói thầu. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xử lý tình huống trong đấu thầu trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình (Điều 86 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và khoản 15, Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

Thanh tra Sở.

 
 

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 5153

Đã truy cập : 43712363