Truy cập nội dung luôn
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh!
Hotline đăng kí kinh doanh: 0222 - 3 875 188

Thời tiết ngày 22/01/2019

Không lấy được dữ liệu từ server

Thống kê truy cập

Trực tuyến : -2563

Đã truy cập : 43088738

Với những giải pháp mang tính chiến lược về cải thiện môi trường kinh doanh đã tạo điều kiện tốt cho các dự án đầu tư vào Bắc Ninh phát huy hiệu quả, tác động lan tỏa đối với nền kinh tế của tỉnh. Năm 2018, mặc dù tình hình kinh tế của thế giới và khu vực có nhiều biến động, tăng trưởng chậm, nhưng tại Việt Nam nói chung, Bắc Ninh nói riêng sản xuất công nghiệp tăng trưởng, quy mô và năng lực tăng lên rõ rệt. Bắc Ninh vẫn vươn lên là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về phát triển mạnh công nghiệp, nhất là công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ được hình thành kết nối với chuỗi giá trị toàn cầu.