Đình Bảng: Kết nạp chiến sĩ mới và khai mạc huấn luyện dân quân năm 2015

27/04/2015 09:09 Số lượt xem: 8578
Tại phường Đình Bảng, có 146 chiến sĩ dân quân tham gia huấn luyện năm 2015.
Phường Đình Bảng tổ chức kết nạp chiến sĩ mới vào lực lượng dân quân của địa phương.

     Trong thời gian huấn luyện, các học viên được nghiên cứu, huấn luyện 2 nội dung chính là giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự. Trong đó, giáo dục chính trị tập trung vào các nội dung về chiến lược Diễn biến hòa bình - bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, Luật Dân quân tự vệ, quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương…. Huấn luyện quân sự gồm các nội dung trọng tâm là: Huấn luyện điều lệnh đội ngũ, huấn luyện quân sự chung, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, kỹ thuật bắn súng CKC và các tư thế vận động cơ bản trong chiến đấu…. Để đợt huấn luyện đạt kết quả cao, phường đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, thường xuyên kiểm tra đảm bảo quân số….phấn đấu kết quả huấn luyện của năm 2015 đạt loại giỏi.

      Nhân dịp này phường Đình Bảng đã tổ chức kết nạp 25 chiến sĩ mới vào lực lượng dân quân của địa phương.

     Qua huấn luyện nhằm trang bị cho cán bộ, chiến sỹ dân quân một số nội dung cơ bản về nhiệm vụ Quốc phòng – Quân sự và những kiến thức cơ bản về kĩ thuật, chiến thuật dân quân tự vệ, tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

Thu Thủy-Xuân Khương