Hội thảo đầu bờ đánh giá mô hình ứng dụng máy cấy - vụ xuân 2014

27/04/2015 08:42 Số lượt xem: 7250
Vừa qua, tại thôn Kim Bảng, xã Hương Mạc, Trạm khuyến nông thị xã Từ Sơn đã tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá mô hình ứng dụng máy cấy - vụ xuân 2014.

 

    Xã Hương Mạc là địa phương có diện tích đất nông nghiệp lớn, trong đó có 266ha diện tích đất canh tác, trong những năm gần đây, cùng với quá trình đô thị hóa, nhiều người dân trong xã đã chuyển sang làm nghề đồ gỗ mỹ nghệ truyền thống, do vậy đã xuất hiện tình trạng cho mượn ruộng, bỏ hoang không canh tác… trong đó HTX thôn Kim Bảng có diện tích đất canh tác bị bỏ hoang và cho mượn ruộng lớn nhất xã. Khắc phục tình trạng bỏ hoang hóa diện tích, HTX DVNN thôn đã mạnh dạn mượn lại ruộng của các hộ xã viên để thực hiện khai hoang, cải tạo cấy tập trung trên diện tích 50 mẫu.

    Vụ xuân 2014, Trạm khuyến nông thị xã đã xây dựng mô hình trình diễn “Ứng dụng máy cấy trong sản xuất nông nghiệp” tại HTX thôn Kim Bảng. Qua mô hình trìn diễn cho thấy, việc ứng dụng mấy cấy lúa vào sản xuất nông nghiệp đã giảm chi phí sản xuất khoảng 74 nghìn đồng/sào, năng suất cây trồng tăng từ 10-15%, đảm bảo được tính thời vụ; đặc biệt là tỷ lệ nảy bông/khóm của máy cấy cao hơn so với cấy tay và khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, thuận tiện cho việc chăm sóc và thu hoạch, thay thế nhiều lao động trong khâu gieo mạ… qua đó, góp phần nâng cao chất lượng nông sản và tăng thu nhập cho người lao động.

    Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, đồng thời mong muốn mô hình này sẽ sớm được nhân rộng đến các địa phương trong toàn thị xã.

 

Thanh Mai, Xuân Khương - Đài Từ Sơn