Kiểm tra sâu bệnh cuối vụ

27/04/2015 08:43 Số lượt xem: 7120
Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, bảo đảm vụ mùa giành thắng lợi vừa qua, đại diện Sở nông nghiệp PTNT, chi cục BVTV tỉnh Bắc Ninh đi kiểm tra công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh tại thị xã Từ Sơn. Cùng đi có đ/c Nguyễn Thị Lệ Tuyết - Phó chủ tịch UBND thị xã, văn phòng UBND và trạm BVTV thị xã.

   

    Qua kiểm tra tại một số cánh đồng tại phường Đồng Nguyên; xã Tam Sơn và Tương Giang đã phát hiện một sô loại sâu, bệnh gây hại, trong đó đối tượng gây hại chính là sâu đục thân; bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn; đạo ôn cổ bông đặc biệt là rầy. Mật độ rấy trung bình từ 500 - 800 con/m2, cá biệt nơi cao trên 5.000 con/m2. Phát biểu tại buổi kiểm tra đại diện sở nông nghiệp PTNN, chu cục BVTV tỉnh Băc Ninh và đồng chí phó chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn Nguyễn Thị Lệ Tuyết nhấn mạnh từ nay đến cuối vụ, dự báo thời tiết còn diễn biến bất thường nên sâu bệnh hại lúa mùa còn phức tạp. Do đó, các xã, phường không được chủ quan trước tình hình sâu bệnh phát sinh gây hại trên lúa mùa; trạm BVTV thị xã  tích cực phân công cán bộ, thường xuyên bám sát đồng ruộng, hướng dẫn, giúp bà con nông dân phòng trừ đạt hiệu quả cao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo tình hình sâu bệnh trên hệ thống truyền thanh để nông dân biết; đồng thời hướng dẫn bà con xã viên phun thuốc phòng trừ đúng kỹ thuật với những loại thuốc bảo đảm chất lượng qua đó góp phần để vụ mùa của thị xã đạt năng suất, sản lượng theo kế hoạch đề ra.

 

 

 

Trần Bảo