Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập 5 phường thuộc thị xã Từ Sơn

15/01/2021 15:02 Số lượt xem: 354

Năm đơn vị xã cuối cùng của thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) là Hương Mạc, Phù Khê, Phù Chẩn, Tam Sơn, Tương Giang chính thức được công nhận thành phường theo Nghị quyết mới nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Tại phiên họp thứ 52 diễn ra vào sáng 12/1/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua 04 Nghị quyết về việc thành lập, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại bốn tỉnh . Theo Nghị Quyết về việc thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, có 5 phường được thành lập gồm: phường Hương Mạc trên cơ sở toàn bộ 5,58 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 19.576 người của xã Hương Mạc; phường Phù Chẩn trên cơ sở toàn bộ 5,98 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 19.656 người của xã Phù Chẩn; phường Phù Khê trên cơ sở toàn bộ 3,47 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 12.703 người của xã Phù Khê; phường Tam Sơn trên cơ sở toàn bộ 8,45 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 16.279 người của xã Tam Sơn; phường Tương Giang trên cơ sở toàn bộ 5,66 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 12.811 người của xã Tương Giang.

          Sau khi thành lập các phường, thị xã Từ Sơn không còn xã nông thôn nào, toàn thị xã có 12 phường. Đây được coi là bước chuẩn bị để tiến tới thành lập thành phố Từ Sơn, thuộc tỉnh Bắc Ninh. Theo Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội Đảng bộ thị xã Từ Sơn nhiệm kỳ 2020-2025, thị xã Từ Sơn sẽ phấn đấu trờ thành thành phố Từ Sơn, thuộc tỉnh Bắc Ninh ngay đầu nhiệm kỳ./.

NP