Thị ủy Từ Sơn tổ chức Hội nghị thông báo kết quả HN lần thứ 13 BCH TW khóa XII và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thị xã nhiệm kỳ 2020-2025.

09/11/2020 15:34 Số lượt xem: 371

        Sáng ngày 6/11, Thị ủy Từ Sơn tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 13 BCH Trung ương khóa XII, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 51 –NQ/TW ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, Nghị quyết đại hôi Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX Từ Sơn lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020 -2025.

         Dự hội nghị có các đồng chí Lê Xuân Lợi – TUV – Bí thư thị ủy, Trần Quang Huy – Chủ tịch HĐND TX, Nguyễn Thị Lệ Tuyết – Phó Bí thư TT thị ủy, Hoàng Bá Huy – Phó Bí thư TU – Chủ tịch UBND TX, các đồng chí nguyên thường trực thị ủy các thời kỳ, các đồng chí ủy viên BTV Thị ủy, TT HĐND, UBND, ủy viên BCH Đảng bộ TX, Trưởng phó các Phòng, ban ngành đoàn thể TX, các cơ quan TW, tỉnh đóng trên địa bàn, Bí thư, phó Bí thư các chi Đảng bộ trực thuộc thị ủy và toàn thể đảng viên của Chi bộ Văn phòng thị ủy, Dân vận và văn phòng HĐND, UBND TX.

          Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lê Xuân Lợi – TUV – Bí thư thị ủy thông báo những nội dung quan trọng của Hội nghị lần thứ 13 ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, diễn ra từ ngày 5 - 9/10/2020 tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó, tiến hành bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự Trung ương khoá XII tái cử và nhân sự mới lần đầu được dự kiến giới thiệu tham gia BCH Trung ương khoá XIII. Đồng chí Bí thư thị ủy cũng đã thông tin một số nội dung về buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan tại TX Từ Sơn vừa qua và các mục tiêu cần tập trung thực hiện để xây dựng TX Từ Sơn trở thành Thành phố trực thuộc tỉnh Bắc Ninh trong năm 2021.

        Hội nghị cũng được nghe quán triệt Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 5/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia, đây được coi là Nghị quyết đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ đảm bảo AN quốc gia trong bối cảnh hiện nay, để mỗi cán bộ đảng viên nắm rõ các nhiệm vụ giải pháp, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng và đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới.

         Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thị Lệ Tuyết, Phó Bí thư TT Thị ủy đã quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX Từ Sơn lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí đã nhấn mạnh các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp đột phá và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới của tỉnh và TX cần tập trung thực hiện, trong đó yêu cầu các cấp ủy Đảng sớm quán triệt triển khai thực hiện góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

          Sau hội nghị này, Thị ủy Từ Sơn tiếp tục chỉ đạo các Chi Đảng bộ trực thuộc, các ban ngành đoàn thể từ TX đến các xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết. Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nội dung Hội nghị lần thứ 13 BCH Trung ương Đảng khóa XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ TX khóa 18, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Thị ủy và Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, để các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống./.

Hồng Dinh – Trần Bảo