Tổ chức hội nghị triển khai đóng góp dự thảo quy hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020

27/04/2015 08:38 Số lượt xem: 7675
Vừa qua, UBND thị xã Từ Sơn đã tổ chức hội nghị triển khai, đóng góp ý kiến vào dự thảo quy hoạch phát triển KT-XH thị xã Từ Sơn giai đoạn 2016-2020. Lãnh đạo sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Quỹ-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

  Tại hội nghị, đại diện Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh đã trình bày tóm tắt quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thị xã Từ Sơn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 

 

         Thị xã Từ Sơn là địa bàn tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, đang trong quá trình đô thị hóa mạnh, có tính đặc thù của quá trình chuyển đổi sản xuất thương mại, dịch vụ làng nghề sang thích ứng với kinh tế và tổ chức không gian đô thị. Việc xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thị xã Từ Sơn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đảm bảo phù hợp với tình hình và yêu cầu về bối cảnh phát triển mới, định hướng phát triển ngành và lĩnh vực, thể hiện tư duy đột phá, phát huy vai trò đầu tầu trong phát triển KT-XH, gắn mục tiêu đô thị hóa với hiện đại hóa, tạo liên kết cấu trúc không gian kinh tế Bắc Ninh với Hà Nội, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Tại hội nghị có nhiều ý kiến phát biểu tham luận, đóng góp vào dự thảo trong các lĩnh vực kinh tế, lao động việc làm, y tế, giáo dục đào tạo, xây dựng phát triển nông thôn mới...lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh và UBND thị xã Từ Sơn đã tiếp thu các ý kiến tham luận của các đại biểu để sổ sung, chỉnh sửa vào dự thảo báo cáo tổng hợp quy hoạch trình UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt thực hiện vào những năm tới.

Đình Minh - Chu Sơn